Solidarność Podbeskidzie Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Udostępnij na:

PART_1528104168247Dzisiaj w Katowicach odbywają się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym sytuacji finansowej placówek medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.

OMAWIANE DOKUMENTY

1) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r. w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie województwa śląskiego.

WRDS wyraża głębokie zaniepokojenie wynikające z trudnej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Obecny poziom finansowania opieki psychiatrycznej w województwie śląskim powoduje, że znaczna część placówek o profilu psychiatrycznym mierzy się z  problemem braku bilansowania przychodów z kosztami świadczeń, co może zagrażać dalszemu ich prawidłowemu funkcjonowaniu oraz negatywnie wpływać na jakość opieki.

2) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r. w sprawie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Województwo Śląskie, nieobjętych finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach tzw. sieci szpitali.

Wprowadzony z dniem 1 października 2017 r. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych nie objął części placówek medycznych oraz niektórych oddziałów szpitalnych. Zakresy świadczeń, które nie uzyskały finansowania w ramach tzw. sieci szpitali mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dotychczasowych zasadach, po uzyskaniu przPART_1528104155336ez podmioty lecznicze kontraktu w drodze konkursowej.

3) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r.
w sprawie poziomu finansowania nadwykonań przez  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

W obradach WRDS uczestniczą z ramienia Zarządu Regionu – Marek Bogusz i Piotr Gołąb.

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat