Solidarność Podbeskidzie Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Udostępnij na:

2 października 2017 r. odbyło się w Katowicach posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. stanowisko WRDS w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii  struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce.

20171002_101505Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przedstawił proponowane zmiany w przepisach dot. rynku energii elektrycznej w Polsce w sytuacji rosnącego z roku na rok zapotrzebowania na moc. Zakłada się m.in. wprowadzenie dla gospodarstw domowych opłaty, która zależeć będzie od rzeczywistego zużycia energii.

WRDS wskazał na brak istotnego zmniejszenia problemu w/w kosztów, pomimo przyjęcia już półtora roku temu przez RDS uchwały w tej samej sprawie i dlatego oczekuje się pilnego wdrożenia przez Rząd RP objęcia systemem ulg podmiotów energochłonnych. Obecne kryteria przyznawania ulg zakładom przemysłowym są 20171002_101512według WRDS nieosiągalne dla kluczowych polskich przedsiębiorstw. Dostosowanie kryteriów do realiów polskich będzie wsparciem konkurencyjności polskiej gospodarki.

 Więcej »

Udostępnij na:

Author: Sekretariat