Solidarność Podbeskidzie Porozumienia w FCA Poland i FCA Powertrain

Porozumienia w FCA Poland i FCA Powertrain

Porozumienia w FCA Poland i FCA Powertrain

Udostępnij na:

10 kwietnia 2022 r.

Wynagrodzenia pracowników bielskiego FCA Powertrain Poland  i tyskiego FCA Poland w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy wzrosną o ponad tysiąc złotych miesięcznie.

Jest to zagwarantowane w dwuletnim porozumieniu, podpisanym na początku kwietnia 2022 r. – po trzymiesięcznych negocjacjach – przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” wspólnie z pozostałymi związkami zawodowymi, działającymi w obu polskich spółkach FCA.

Już w tym miesiącu płace pracowników produkcyjnych FCA Poland wzrosną o 747 zł miesięcznie, natomiast pozostałych o 627 zł. Składa się na to wzrost od 1 marca 2022 r. stawek minimalnej płacy gwarantowanej o 438,13 zł miesięcznie (czyli 2,62 zł za godzinę, przy czym od 1 lipca 2022 r. wszyscy pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co razem z 18-proc. premią oznacza wzrost wynagrodzeń o 517 zł miesięcznie oraz podniesienie od 15 kwietnia 2022 r. pracownikom produkcyjnym o 230 zł dodatku produkcyjnego, w związku ze skróceniem przerw w pracy (obecnie będą one wynosić 35 minut dziennie), zaś w przypadku pozostałych pracowników (mających obecnie 20 minut przerwy) wprowadzenia specjalnego dodatku w wysokości 110 zł. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. płace w FCA Poland wzrosną o kolejne 6-proc. płacy teoretycznej, czyli szacunkowo o jakieś 400 zł. Ponadto z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy FCA Poland otrzymają dwa bonusy  w łącznej wysokości 2104 zł. Będą to 1034 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń i luty 2022 r., plus 1070 zł premii za wyniki w ubiegłym roku.

Natomiast w FCA Powertrain – ze względu na niższe przeciętne wynagrodzenie, od którego procentowo ustalano podwyżki – obecnie płace pracowników produkcyjnych rosną o 714 zł miesięcznie, natomiast pozostałych – o 594 zł. Składa się na to wzrost od 1 marca 2022 stawki minimalnej płacy gwarantowanej o 428,32 zł miesięcznie (czyli 2,56 zł za godzinę – pamiętając, że od 1 lipca 2022 r. wszyscy pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co razem z 13-proc. premią w tej spółce daje wzrost wynagrodzeń o 484 zł miesięcznie plus od 15 kwietnia 2022 r. podniesiony zostaje o 230 zł dodatek produkcyjny, zaś w przypadku pracowników, którzy go nie otrzymują, wprowadzony zostaje specjalny dodatek w wysokości 110 zł. Jednocześnie tak samo jak w Tychach od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenia miesięczne w FCA Powertrain wzrosną o kolejne 6-proc. płacy teoretycznej (czyli ok. 400 zł). Dodatkowo z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy dostaną dodatkowe 2008 zł w postaci dwóch bonusów: 968 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń i luty, oraz 1040 zł premii za wyniki w 2021 r.

Począwszy od tego roku w obu spółkach zostanie wprowadzona premia CLPI (ang. Collective Local Performance Incentive) – płatna w następnym (czyli od 2023) roku – na wzór rozwiązań obowiązujących w innych zakładach Stellantis. Jej wysokość jest ustalana na podstawie dość skomplikowanego wzoru, ale – przykładowo – w tym roku w polskich zakładach sięgała 6 tys. zł.

Natomiast w przypadku uruchomienia systemu pracy 18/20 zmian – który w FCA Powertrain jest możliwy (choć nie wprowadzony) od kilku lat – pracownicy obu spółek otrzymują dodatek za pracę w tym systemie w wysokości 12 proc. ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie wprowadzania systemu. W tym roku ustalono, że będzie to 360 zł miesięcznie.

Porozumienie przewiduje także wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do sześciu miesięcy oraz ustalenie (to już w aneksie do regulaminów pracy) limitu godzin nadliczbowych – oczywiście płatnych – w latach 2022-23 na 384 godz. rocznie.

* * *

Dodajmy także, że dzięki negocjacyjnemu wysiłkowi – głównie – „Solidarności” w lutym i marcu udało się wywalczyć podwyżki płac także w innych fiatowskich spółkach: Fenice Poland, Avio Polska, ASK Poland i T.Erre Polska (dawny Marpol). Podobne negocjacje wciąż są prowadzone w spółkach Marelli Bielsko Biała Poland, Denso, FCA Services i Sirio Polska.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik