Solidarność Podbeskidzie Poradnik pracownika w dobie epidemii cz. 2. Co z badaniami profilaktycznymi pracowników?

Poradnik pracownika w dobie epidemii cz. 2. Co z badaniami profilaktycznymi pracowników?

Poradnik pracownika w dobie epidemii cz. 2. Co z badaniami profilaktycznymi pracowników?

Udostępnij na:
31 marca 2020 roku weszła w życie “Tarcza antykryzysowa”, w której rząd przygotował szereg rozwiązań m.in. dla przedsiębiorców, ale też i dla pracowników. W tym trudnym czasie pojawia się wiele niejasności, wątpliwość i pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.

pixabay.com
 
Pytanie: Badania profilaktyczne pracowników – czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy?

Ekspert odpowiada: Z przepisów zmieniających ustawę antykryzysową wynika, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrodzenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków dotyczących kierowania pracowników na badania profilaktyczne (przewidziane między innymi w art. między innymi określonych w art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Z tym że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1 i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Tomasz Oleksiewicz, radca prawny

Źródło: tysol.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat