Solidarność Podbeskidzie Pomnik „Solidarności” na 41. rocznicę Sierpnia

Pomnik „Solidarności” na 41. rocznicę Sierpnia

Pomnik „Solidarności” na 41. rocznicę Sierpnia

Udostępnij na:

1 września 2021 r.

W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. w Skoczowie został odsłonięty pomnik NSZZ „Solidarność”. Uroczystość ta była częścią uroczystych obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, zorganizowane w Skoczowie obchody Sierpnia’80 były w tym roku głównymi podbeskidzkimi uroczystościami  41. rocznicy powstania „Solidarności”. Rozpoczęły się one od otwarcia okolicznościowej wystawy solidarnościowych pamiątek, przygotowanej przez Panią Haline Szotek w skoczowskim Domu Parafialnym. Później w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko i gospodarz parafii ks. kan. Witold Grzomba odprawili Mszę św. w intencji Ojczyzny, „Solidarności” oraz wszystkich żyjących i zmarłych członków naszego związku. Wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe „Solidarności” Regionu Podbeskidzie oraz zakładów pracy Skoczowa, Bielska-Białej, Żywca i Czechowic-Dziedzic.W homilii ks. Jóżef Oleszko przypomniał znamienne słowa Świętego Jana Pawła II, wygłoszone w Skoczowie w dniu 22 maja 1995 roku: Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach w których żyjemy i w całej Ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Przypominając te słowa kaznodzieja życzył związkowcom wrażliwości sumień, wytrwałości i skuteczności w przeciwdziałaniu złu, niesprawiedliwości i kłamstwu. 

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik NSZZ „Solidarność”. znajdujący się przy rondzie Ofiar Stanu Wojennego. Jego poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Oleszki, a wiązanki kwiatów złożyli m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed i poseł Przemysław Drabek, trzej kolejni przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Marek Bogusz, przedstawiciele władz Skoczowa i miejscowych organizacji „Solidarności”.

Ostatnią częścią rocznicowych uroczystości było okolicznościowe spotkanie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności” z Podbeskidzia, w tym głównie z oddziałów Skoczów i Cieszyn. Było to okazja do uhonorowania zasłużonych związkowców medalami 40-lecia „Solidarności”. Były też okolicznościowe wystąpienia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, przewodniczącego Marka Bogusza oraz Marcina Tyrny, który zabrał głos w imieniu związkowców uhonorowanych rocznicowymi medalami. Oficjalną część uroczystości zakończyło autorskie spotkanie z poetą z Istebnej Kazimierzem Józefem Węgrzynem.

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik