Solidarność Podbeskidzie Podwyżki w Poczcie Polskiej

Podwyżki w Poczcie Polskiej

Podwyżki w Poczcie Polskiej

Udostępnij na:

W Poczcie Polskiej 9 października zawarto porozumienie dot. podwyżek. Poniżej publikujemy jego treść.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników pocztowa „Solidarność” w dniu dzisiejszym zawarła porozumienie z Zarządem Poczty Polskiej SA następującej treści:
1. Pracownikom Poczty Polskiej, pozostającym w zatrudnieniu na dzień 31 października 2018 roku, których wynagrodzenie zasadnicze na dzień 31 października 2018 roku jest niższe niż 2.500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) brutto w przeliczeniu na pełen etat, podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 2.500 PLN brutto w przeliczeniu na pełen etat.
2. Wzrost wynagrodzeń w zakresie wskazanym w ust. 1 następuje ze skutkiem od dnia 1 listopada 2018 roku i obejmuje wyłącznie pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A.
3. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych w stosunku do pracowników przebywających w dniu 1 listopada 2018 roku na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim albo pobierających świadczenia rehabilitacyjne, zostanie dokonane ze skutkiem od dnia ich powrotu do pracy.
Jeżeli, według oceny Pracodawcy, możliwości ekonomiczno–finansowe Poczty Polskiej, na to pozwolą, Strona Pracodawcy deklaruje, że po dniu 20 listopada 2018 r. uruchomi jednorazową wypłatę dla pracowników Poczty Polskiej, w porozumieniu z Partnerami Społecznymi.
(źródło: strona Solidarności PP SA Opole)

 

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik