Solidarność Podbeskidzie Podwyżki w bielskiej spółce Avio

Podwyżki w bielskiej spółce Avio

Podwyżki w bielskiej spółce Avio

Udostępnij na:

Od 1 marca cała blisko 600-osobowa załoga bielskiej spółki Avio Polska zarabia więcej – wzrosła płaca zasadnicza i dodatki. To efekt porozumienia płacowego, wynegocjowanego 27 lutego przez „Solidarność”. – Wywalczyliśmy wszystko co w tej chwili było możliwe do wywalczenia – podkreśla Wanda Stróżyk, szefowa „Solidarności” Fiata, która prowadziła negocjacje z pracodawcą.

Fiat piketa

Negocjacje z zarządem spółki Avio prowadziła Wanda Stróżyk, szefowa MOZ NSZZ „Solidarność” spółek Fiata.

Zgodnie z wynegocjowanym przez NSZZ Solidarność porozumieniem płacowym od 1 marca  2019 wzrastają w Avio Polska stawki płacy zasadniczej, dodatek do godzin nocnych (który w tej spółce jest wyższy od kodeksowego minimum) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Razem daje to wzrost miesięcznych wynagrodzeń o 310 zł. Uwzględniając zaś jednorazowy bonus 300 zł wypłacony z wynagrodzeniem za marzec 2019 oraz wzrost (do 2.150 zł) nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia łączna podwyżka ta będzie jeszcze o 50 zł wyższa.

Negocjacje płacowe w Avio Polska, rozpoczęte w odpowiedzi na złożone przez Solidarność żądanie podwyżki wynagrodzeń, trwały jeden dzień. Rozpoczęły i zakończyły się 27 lutego. Podpisane na zakończenie porozumienie przewiduje wzrost od 1 marca 2019:

– stawek miesięcznej płacy zasadniczej o 1,26 zł na godzinę (miesięcznie to 211 zł) poprzez zwiększenie o taką kwotę tabeli minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) na każdym poziomie płacowym;

– wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych o 1,50 zł na godzinę (przeciętnie miesięcznie 84 zł). Dodatek ten, otrzymywany przez ok. 70 proc. pracowników Avio wzrasta o połowę z 3 zł do 4,50 zł i jest zdecydowanie wyższy od kodeksowego minimum ;

– wzrost ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej o 15 zł, wzrost z obecnych 35 zł do 50 zł miesięcznie.

Dodatkowo porozumienie płacowe przewiduje:

– wypłatę jednorazowego bonusu w wysokości 300 zł wraz z wynagrodzeniem za marzec (czyli płatnego do 10 kwietnia 2019);

– zwiększenie o 300 zł do wysokości 2.150 zł wypłacanej w grudniu nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników mających powyżej roku stażu pracy. W przepadku nowozatrudnionych, mających staż pracy do roku nagroda ta wynosić będzie 1.950 zł i będzie wypłacana proporcjonalnie do okresu pracy w Avio Polska.

Ponadto ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na pracę w związku z realizacją zwiększonych zadań produkcyjnych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 każdy pracownik, który wyrazi zgodę na dodatkową pracę w dni inne niż robocze, tj. niedziele i święta, w godzinach nadliczbowych otrzymywać będzie obok normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 200 proc. wynagrodzenia. Rozważane przez pracodawcę jest także wprowadzenie dodatku 150 proc. za prace na trzeciej (nocnej) zmianie z soboty na niedziele.

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik