Solidarność Podbeskidzie Odeszli na drugą stronę…

Odeszli na drugą stronę…

Odeszli na drugą stronę…

Udostępnij na:

Przełom października i listopada to czas, gdy w sposób szczególny wspominamy tych, którzy odeszli już do wieczności – naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych. odeszliMy, członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, w sposób szczególny pamiętajmy w ten czas o tych, którzy współtworzyli nasz związek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, czas, zdrowie, często także swą wolność, działali ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc o prawa ludzi pracy, a których nie ma już wśród nas. W różnym czasie i w różnym stopniu przyczynili się do odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem rozwoju „Solidarności”. Niektórzy z nich nie byli nawet członkami “Solidarności”, lecz poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz dłuższa. Znajdują się na niej między innymi:

Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski, Ryszard Basior, Andrzej Baścik, Antoni Bobowski, Barbara Bryś, Kazimierz Bury, Michał Caputa, Kazimierz Cieśla, Andrzej Chlewicki, Bożena Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, Czesław Drzazga, Władysław Dutka, Maciej Faflak, Karol Fajkis, Włodzimierz Foryś, Jan Frączek, Jan Gajewski, Stanisław Jerzy Gdula, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Bolesław Gwizdała, Wanda Gwizdała, Kazimierz Jabłoński, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof Kierepka, Jan Kinowski, Helena Kocoń, Zbigniew Kołodyński, Józef Kowalski, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Andrzej Kralczyński, Jerzy Kucharski, Eugeniusz Lach, Mieczysław Machowiak, Tadeusz Makulski, Tadeusz Malejka, Danuta Marzec-Styczeń, Alicja Mazur, Tadeusz Miara, Leopold Mizera, Zdzisław Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk, Stanisław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia Pilch, Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek Radziwiłł, Wiesław Rosner, Ignacy Sanak, Andrzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stachewicz, Bronisława Staniszewska, Marian Strzała, Bolesław Stwora, Jan Sulikiewicz, Stanisław Sznepka, Ewa Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Aleksander Tarnawa, Stanisław Tekieli, Paweł Tomasik, Józef Tyc, Jan Tyrkiel, Rudolf Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, Antoni Włoch, Michał Wołyniec, Andrzej Zając, Jan Ziarko, Czesław Zuber, Stefan Zuber…

Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy Mirosława Biernota, Jadwigę Gołdynię, Grzegorza Jaroszewskiego, Ryszarda Orła, Adama Pawlika i Ryszarda Penkalę.

Do tej z pewnością dalece niepełnej listy trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy, którzy wspomagali „S” w czasie pamiętnego strajku, a później wspierali ją w okresie stanu wojennego. Są to przede wszystkim arcybiskup Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin i Herbert Bednorz oraz księża Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki, Józef Sanak i Franciszek Janczy a także zmarły w tym roku ks. kanonik Leopold Zielasko.

Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka „Solidarność” winna jest wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik