Solidarność Podbeskidzie Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji

Udostępnij na:

Dożywotnie świadczenie pieniężne dla wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz pierwszeństwo w opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – to główne założenia przyjętej 8 czerwca br. przez Sejm nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

logo_udskior– Ta nowelizacja ma znaczenie fundamentalne. Ustawa przestaje mieć charakter pomocowy, a zacznie być ustawą godnościową. Każdy, kto otrzyma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będzie posiadał podobne uprawnienia jak kombatanci walczący o niepodległość w latach 1939-1956 – podkreśla p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Zdaniem Jana Józefa Kasprzyka zmiana przepisów jest dobrym uzupełnieniem tzw. ustawy dezubekizacyjnej. – Sprawiedliwość dziejowa polega na tym, że wspiera się tych, którzy walczyli o Niepodległość, a odbiera tym, którzy gnębili Polaków – wskazuje p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustawa ma wejść w życie 31 sierpnia br. – To także symboliczne. W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych państwo polskie doceni należycie wysiłek tych, dzięki którym jesteśmy wolni – podkreśla Kasprzyk.

Dotychczas świadczenie pieniężne mogło być przyznawane wyłącznie osobom posiadającym drastycznie niskie dochody. Dlatego też na 2683 osoby, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotychczas potwierdził status działacza opozycji antykomunistycznej, świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. otrzymać mogły jedynie 422 osoby. Nowelizacja ustawy znosi progi dochodowe i tak jak w przypadku kombatantów, bez względu na dochód, zapewnia dożywotnie świadczenie w powyższej wysokości.

W szczególnych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – tak jak dotychczas – będzie przyznawał dodatkową pomoc pieniężną osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. Dawni działacze opozycji będą mogli otrzymać środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej. Z pomocy takiej skorzystało do tej pory blisko tysiąc osób, którym przyznano pomoc w łącznej wysokości blisko trzech milionów złotych. Zgodnie z nowelizacją działacze opozycji antykomunistycznej będą także przyjmowani poza kolejnością w zakładach opieki zdrowotnej i aptekach, a także uzyskają możliwość leczenia specjalistycznego bez obowiązujących dotychczas skierowań. Nowelizacja wprowadza także zasadę uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

Na mocy nowelizacji ustawy powstanie ogólnopolska Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która będzie organem doradczo-konsultacyjnym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. /udskior/

Udostępnij na:

Author: Rzecznik