Solidarność Podbeskidzie Laureaci X Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Laureaci X Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Laureaci X Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Udostępnij na:

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

PPP logoKomisja wyłoniła w X edycji 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Wszystkie wybrane firmy otrzymają certyfikat w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Wśród tych firm znalazły się spółki z naszego terenu:

– LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach–Dziedzicach,

– Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach–Dziedzicach,

– Bulten Polska S.A. w Bielsku–Białej.

Zwycięzcom gratulujemy! Szerzej o laureatach napiszemy w momencie odebrania certyfikatów z rąk Prezydenta RP.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik