Solidarność Podbeskidzie KE chce zorganizować dodatkowe finansowanie dla utrzymania miejsc pracy. Ma poparcie związków!

KE chce zorganizować dodatkowe finansowanie dla utrzymania miejsc pracy. Ma poparcie związków!

KE chce zorganizować dodatkowe finansowanie dla utrzymania miejsc pracy. Ma poparcie związków!

Udostępnij na:

Zaproponowany 2 kwietnia instrument solidarności przewiduje, że dzięki gwarancjom wszystkich państw UE, Komisja pożyczy na rynkach finansowych 100 mld euro które następnie będzie przekazywać w formie pożyczek na wsparcie dofinansowania do skróconego czasu pracy. Dzięki temu znacząco obniżone zostaną koszty pozyskiwania środków na walkę z koronakryzysem.


pixabay.com
 
Nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacji kryzysowej, został nazwany SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Udzielane przez Komisję na korzystnych warunkach pożyczki pomogą państwom członkowskim w szczególności w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z utworzeniem lub przedłużeniem krajowych programów skróconego czasu pracy i innych podobnych środki, stosowanych dla samozatrudnionych w odpowiedzi na obecny kryzys. Koncepcja KE przewiduje, że przedsiębiorstwa będą mogły tymczasowo skrócić czas pracy pracowników lub całkowicie zawiesić pracę, a od państwa otrzymają środki za nieprzepracowane godziny. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek otrzymają zasiłek, który będzie zastępował ich dochody. KE proponuje także by w ramach obecnego budżetu UE  możliwe były transfery środków między funduszami. Zniesione mają być też wymogi dotyczące współfinansowania z budżetów krajowych, a administracja uproszczona.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zaapelowała do ministrów finansów UE i Rady, którzy spotkają się w przyszłym tygodniu, o zatwierdzenie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego programu SURE. „Pilnie potrzebny jest taki program, aby zapobiec masowemu bezrobociu i głębokiej recesji”, powiedział Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ. „Związki zawodowe wzywają Eurogrupę i Radę do uzgodnienia programu SURE i natychmiastowego działania. Każdego dnia traci się więcej miejsc pracy, A nie można się doczekać ambitnych środków zapobiegających utracie miejsc pracy i chroniących płace”.

Propozycja Komisji Europejskiej musi być obecnie zaakceptowana przez Radę.

– Chodzi o zupełnie nowe środki, pozyskane spoza obecnego budżetu UE i tutaj inżynieria finansowa, polegająca na tym, że Komisja ma znacznie wyższy rating kredytowy niż np. Polska może posłużyć dobrej sprawie – wyjaśnia Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. –  Ale wszystko zależy od tego czy rządy państw członkowskich zaczną wreszcie działać solidarnie, bo to od nich zależy uruchomienie tego mechanizmu – dodaje ekspert.

bs

Źródo: www.tysol.pl
Udostępnij na:

Author: Sekretariat