Solidarność Podbeskidzie Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu

Udostępnij na:

W piątek 29 czerwca odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W trakcie zebrania związkowcy wybrali członków Prezydium ZR oraz podjęli szereg uchwał organizacyjnych, które będą ułatwiać im pracę w całej czteroletniej kadencji.Na wniosek przewodniczącego ZR Marka Bogusza zebrani w głosowaniu tajnym zaakceptowali przedstawione przez niego kandydatury członków prezydium. Zostali nimi: Andrzej Madyda (wiceprzewodniczący + sekretarz), Stanisław Sołtysik (wiceprzewodniczący + skarbnik) oraz odpowiedzialny za rozwój związku Piotr Gołąb.

Zarząd Regionu uzupełnił także składy związkowych rad i zespołów, czyli:

– Regionalnej Rady Edukacji Związkowej;

– Regionalnej Rady Funduszu Strajkowego;

– Rady Funduszu Pomocy Szykanowanym Członkom Związku;

– Rady Funduszu „Solidarni w potrzebie”;

– Zespołu ds. pozyskiwania członków i promocji Związku;

– Zespołu ds. informacji wewnątrzzwiązkowej;

– Zespołu doradczego ds. rozwiązywania konfliktów i sporów.

Związkowcy ustalili też terminy zebrań ZR w II półroczu – odbędą się one w poniedziałki 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada i 17 grudnia.

W trakcie posiedzenia tradycyjnie przedstawione zostały informacje z prac Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz omówiono sytuację w zakładach pracy Podbeskidzia.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik