Solidarność Podbeskidzie II edycja regionalnego konkursu plastycznego

II edycja regionalnego konkursu plastycznego

II edycja regionalnego konkursu plastycznego

Udostępnij na:

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  Regionu Podbeskidzie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji regionalnego konkursu plastycznego.

Tegoroczny temat to „40. Rocznica Powstania NSZZ „Solidarność”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A3 i nawiązywać do historii Związku Zawodowego Solidarność.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród młodzieży idei Solidarności, wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia i niekonwencjonalnych sposobów przedstawiania tematyki związanej z historią Polski i regionu, a także rozwijanie pasji artystycznych.

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w terminie do  30 stycznia 2020r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 lutego 2020 r. podczas uroczystości Obchodów Rocznicy Strajku na Podbeskidziu, które odbędą się Bielskim Centrum Kultury.

Najlepsza praca plastyczna zostanie wyeksponowana na zewnętrznej ścianie budynku siedziby „Solidarności” w postaci baneru. Prócz tego nagrodą dla finalistów oraz opiekunów będzie dwudniowa wycieczka do Warszawy.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie ».

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli oraz zainteresowanie naszą inicjatywą uczniów.   

W siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie dostępny jest regulamin », formularz zgłoszeniowy » oraz klauzula informacyjna ».

 Z poważaniem, w imieniu organizatorów

Jadwiga Utrecht-Nolbrzak, przewodnicząca SROiW NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie

Marek Bogusz, Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Udostępnij na:

Author: Sekretariat