Solidarność Podbeskidzie Gardias i Broniarz przeciwko układom zbiorowym

Gardias i Broniarz przeciwko układom zbiorowym

Gardias i Broniarz przeciwko układom zbiorowym

Udostępnij na:
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz Sławomir Broniarz przewodniczący należącego do OPZZ Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) wspólnie z pracodawcami z Lewiatana wnieśli poprawki ograniczające stosowanie układów zbiorowych pracy przy rozstrzyganiu przetargów publicznych. Wprawili tym w zdumienie nie tylko przedstawicieli związków zawodowych, ale również szefa Grupy Olivera Ropke, który tę postawę określił mianem rozczarowującej.

W minioną środę i czwartek miała miejsce sesja plenarna EKES, która zajmowała się dwoma dokumentami: projekt opinii INT/902 – w stronę zamówień publicznych wspomagających zamknięcie obiegu w gospodarce oraz SOC/672 – Europejski plan działania na rzecz demokracji. W obu chodzi o dostęp pracodawców do środków publicznych w ramach systemu zamówień publicznych. Chodzi o to, aby pracodawcy chcący korzystać ze środków publicznych mają być zobowiązani do przystępowania do układów zbiorowych pracy (wersja z SOC/672) lub winien istnieć obowiązek udzielania zamówień publicznych przedsiębiorstwom, które stosują porozumienia zbiorowe gwarantujące objęcie wszystkich pracowników obowiązującymi porozumieniami krajowymi (wersja z INT/902).

Jednak tuż przed posiedzeniem zgłoszone zostały poprawki rozluźniające te wymogi. Wśród sygnatariuszy kilku polskich członków Grupy, w tym Dorota Gardias szefowa Forum ZZ i Sławomir Broniarz szef ZNP. Koordynację poprawki po polskiej stronie prowadził Lech Pilawski z Konfederacji Lewiatan.

Uzasadnienie do tych poprawek było kuriozalne: niski odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi w niektórych państwach członkowskich i powszechnie obowiązujące przepisy krajowe mające rzekomo zapewnić wysokiej jakości miejsca pracy (te przepisy to coroczne ustalanie płacy minimalnej, ograniczenia dot. godzin nadliczbowych, kodeksowego rozliczania czasu pracy, gwarancji codziennego i cotygodniowego odpoczynku, warunków rozwiązania umów o pracę w zależności od okresu zatrudnienia, gwarancji wypłaty specjalnych odpraw w przypadku zbiorowego rozwiązania umowy o pracę z przyczyn związanych z miejscem pracy, gwarancji urlopu, gwarancji dla matek i ojców odnośnie do porodu i opieki nad dziećmi).

W czasie dyskusji przed sesją plenarną, Oliver Ropke, prezydent grupy roboczej, zwrócił uwagę na fakt, że poprawka została wsparta przez członków grupy bez konsultacji z sekretariatem grupy co stanowi złamanie niepisanej zasady, że „staramy się zachować jedność grupy w kontaktach z pozostałymi grupam”i. I był wyraźnie rozczarowany postawą Gardias i Broniarza.

Ostatecznie, treść dokumentu jest następująca:

INT/902: EKES uważa, że jakość zatrudnienia, która jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych, musi znaleźć odzwierciedlenie w obowiązku udzielania zamówień publicznych przedsiębiorstwom, które stosują porozumienia zbiorowe lub, w przypadku ich braku, postępują zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym i praktyką wynikającymi z porozumień zawartymi między partnerami społecznymi. Zapobiegnie to dumpingowi socjalnemu i zapewni uczciwą konkurencję.

SOC/672: przyjęcie środka promującego negocjacje zbiorowe w zakresie zamówień publicznych i warunkowanie dostępu do funduszy publicznych, w tym funduszy europejskich, zobowiązaniem się pracodawców do przystępowania do układów zbiorowych lub, do czasu zawarcia takich układów, zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i praktyką wynikającą z porozumień między partnerami społecznymi a rządami na szczeblu krajowym. Zapobiegnie to dumpingowi socjalnemu i zapewni uczciwą konkurencję.

Gdyby nie postawa Doroty Gardias i Sławomira Broniarza, powyższe zapisy byłyby dużo korzystniejsze dla pracowników.

ms/ml

Źródło: www.tysol.pl
Zdjęcie: EKES

Udostępnij na:

Author: Sekretariat