Solidarność Podbeskidzie Do 10 stycznia trzeba przedstawić pracodawcy informację o liczbie członków

Do 10 stycznia trzeba przedstawić pracodawcy informację o liczbie członków

Do 10 stycznia trzeba przedstawić pracodawcy informację o liczbie członków

Udostępnij na:

Obraz: Pixabay

Przypominamy, że zgodnie z art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych organizacje związkowe mają obowiązek w terminie do 10 stycznia przedstawić pracodawcy według stanu na dzień 31 grudnia informację o liczbie członków będących:

  1. pracownikami u pracodawcy objętego działaniem organizacji lub
  2. innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem organizacji.

Organizacji, która nie wypełnia w terminie wyżej wymienionego obowiązku nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

Udostępnij na:

Author: Sekretariat