Solidarność Podbeskidzie Akcja protestacyjna pracowników handlu!

Akcja protestacyjna pracowników handlu!

Akcja protestacyjna pracowników handlu!

Udostępnij na:

7d14cd6ee3fbfc60f42babd95dd00244c02d4959_620x620_1

2 maja przeprowadzona zostanie ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników handlu. Jest to wyraz sprzeciwu wobec niskich wynagrodzeń oraz fatalnych i stale pogarszających się warunków pracy.

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”, wysłał w tej sprawie list otwarty do Renaty Juszkiewicz, Prezes Zarządzająca Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Od kilkunastu lat w sieciach handlowych działających w Polsce trwa proces ciągłego ograniczania poziomu zatrudnienia. Liczba pracowników w poszczególnych sklepach systematycznie maleje. Obowiązkom, które niegdyś wykonywało 2 lub nawet 3 pracowników dzisiaj musi sprostać jedna osoba. Pracownikom wciąż dokładane są nowe obowiązki, co nie pociąga za sobą adekwatnego wzrostu wynagrodzeń. Coraz częściej zdarzają się nieprawidłowości w postaci zmuszania pracowników do pracy w nieewidencjonowanych godzinach nadliczbowych. Ten problem dotyczy zwłaszcza pracowników zatrudnionych formalnie na niepełny etat, którzy w rzeczywistości spędzają w pracy 8 lub więcej godzin dziennie. Jak wskazują dane Eurostatu w zagraniczne sieci handlowe działające w Polsce w swoich porównywalnej wielkości sklepach funkcjonujących w zachodnich krajach Unii Europejskiej, zatrudniają dwukrotnie więcej pracowników.

Ogromne przeciążenie pracą, złe warunki pracy oraz niskie wynagrodzenia powodują coraz większą frustrację pracowników handlu, która może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu niepokojów społecznych. Jedynym sposobem aby tego uniknąć jest rozpoczęcie rzeczywistego dialogu społecznego nie tylko w poszczególnych sieciach handlowych, ale przede wszystkim na poziomie całej branży. W większości zachodnich państw UE, w tym również w macierzystych krajach sieci zrzeszonych w Państwa Organizacji najważniejsze sprawy dla pracowników handlu ustalane są pomiędzy pracownikami i pracodawcami w dialogu sektorowym. Solidarność wielokrotnie apelowała do Państwa o rozpoczęcie takiego dialogu również w Polsce. Niestety nasze apele pozostały bez odpowiedzi.

Liczymy, że zaplanowana na 2 maja akcja protestacyjna wreszcie uzmysłowi Państwu skale niezadowolenia pracowników handlu i skłoni Państwa do rozpoczęcia rzeczywistego branżowego dialogu ze stroną społeczną. W przeciwnym razie Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, będzie zmuszony do podejmowania kolejnych, coraz bardziej zdecydowanych działań protestacyjnych.

z wyrazami szacunku
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”

Alfred Bujara

Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”
Więcej na w/w temat »

Udostępnij na:

Author: Sekretariat