Solidarność Podbeskidzie 40 rocznica powstania Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej

40 rocznica powstania Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej

40 rocznica powstania Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej

Udostępnij na:

W czwartek 28 kwietnia 2022 r. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyło się wspomnieniowe spotkanie, zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej dla upamiętnienia powstania oraz siedmioletniej działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej.

Członkowie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej – 40 lat później. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Jagosz, Janusz Frączek, Andrzej Sikora, Grażyna Nalepa, Krzysztof Jonkisz, Wiesława Szcześniak, Elżbieta Kralczyńska, Piotr Witkowski i Alicja Pawlusiak.

Wzięli w nim udział m.in. wszyscy żyjący członkowie Komitetu: Janusz Frączek, Kazimierz Jagosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta Kralczyńska, Grażyna Nalepa, Alicja Pawlusiak, Andrzej Sikora, Wiesława Szcześniak i Piotr Witkowski, a także osoby, które były represjonowane w latach stanu wojennego i korzystały z pomocy Komitetu. Podczas spotkania zostało zaprezentowane wznowione w tym roku wydanie opracowania „Wobec przemocy i bezprawia. Działalność członków Klubu Inteligencji katolickiej w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym w latach 1982-1989” autorstwa Artura Kasprzykowskiego.

* * *

Po ogłoszeniu stanu wojennego grupa członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, którego działalność została zawieszona, skupiona wokół ks. Józefa Sanaka, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Białej, zaczęła organizować pomoc materialną dla rodzin internowanych. Oficjalna inauguracja działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej nastąpiła 22 marca 1982 roku. Jego siedziba mieściła się przy parafii Opatrzności Bożej; tam też znajdował się magazyn darów napływających z zagranicy. Głównymi koordynatorami działań Komitetu byli Zdzisław Geeffling (prezes zawieszonego KIK) i Janina Królikowska, a w jego skład wchodzili też: Janusz Frączek, Kazimierz Jagosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta Kralczyńska, Grażyna Nalepa, Alicja Pawlusiak, Andrzej Sikora, Wiesława Szcześniak i Piotr Witkowski.

Biskupi Komitet Pomocy działał aż do początku 1989 roku. Swą pomocą – materialną, prawna i medyczną – objął łącznie ponad 150 osób represjonowanych i ich rodziny. 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik