Sekcje Sekcja Oświaty Pożegnaliśmy ś.p. Bogumiła Soczyńskiego

Pożegnaliśmy ś.p. Bogumiła Soczyńskiego

Pożegnaliśmy ś.p. Bogumiła Soczyńskiego

Udostępnij na:

Z ogromnym  smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci  ś.p. Pana Bogumiła Soczyńskiego.

Wybitnego  mecenasa, mentora  i eksperta w zakresie
prawa oświatowego oraz wspaniałego człowieka.

Pan Mecenas był dla Nas pięknym i znaczącym przykładem
postawy człowieka ciężkiej, adwokackiej pracy,
którą wykonywał zgodnie z najwyższym etosem,
w poczuciu walki o sprawiedliwość i dobro człowieka.
Zawsze niósł profesjonalną pomoc prawną potrzebującym.

Pogrążonej w smutku Rodzinie
składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie


Bielsko-Biała, 9 lipca 2020 r.

Wspomnienie o Mecenasie Bogumile Soczyńskim »

Udostępnij na:

Author: Sekretariat