Sekcje Sekcja Ochrony Zdrowia Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Udostępnij na:

Warszawa 10.08.2021 r.

 

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy !

 

         Mija miesiąc od wejścia  Dyrektorzy przesyłają wnioski do oddziałów NFZ i uzyskują środki związane ze skutkami jakie nakłada ustawa.

         W połowie sierpnia NFZ powinien już posiadać dane dotyczące ilości pracowników [i grup zawodowych] których objęła ww. regulacja.

         BARDZO PROSZĘ o przesyłanie na nasz mail – sozmazowsze@wp.pl – informacji na temat nieprawidłowości i wprost oszustw jakich próbują się dopuszczać niektórzy pracodawcy. Proszę o nieprzysyłanie anonimowych maili – na takie nie odpowiadamy. Wszelkie nieprawidłowości w realizowaniu zapisów ustawy proszę zgłaszać do PIP, ale także informować lokalny Oddział NFZ – takie zalecenie przekazał Wiceprezes NFZ Bernard Waśko

         My, zbierając od Was dane, chcemy nie tylko monitorować skuteczność ustawy, ale także przygotować wnioski dla Ministra, Prezesa NFZ i Głównego Inspektora Pracy.

         Powstanie też – o ile będzie konieczna, bo nie zakładamy złej woli – czarna lista pracodawców próbujących oszukać pracowników.

                   Koleżanki i Koledzy!

         W ostatnim czasie nasz Związek stał się przedmiotem bezpardonowych ataków ze strony Forum Związków Zawodowych – branży ochrony zdrowia.

         Prym w atakach publicznych wiedzie przewodnicząca Krystyna Ptok oraz szef OZZL Krzysztof Bukiel.

         Jesteśmy atakowani za prowadzenie dialogu z rządem. Otóż dotąd, dokąd możemy realizować nasze związkowe i pracownicze postulaty, będziemy o nich rozmawiać przy stole a nie na ulicy.

         Rozpoczęliśmy rozmowy o koniecznych zmianach w systemie, o wnioskach po pandemii a także o wzroście wynagrodzeń w następnych latach. 

         Nie oceniając decyzji innych liderów związkowych chcemy i będziemy negocjować jak najlepsze rozwiązaniach dla WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH w opiece zdrowotnej.

         Nie zapominamy o pracownikach Lecznictwa Uzdrowiskowego, DPS -ów czy Sanepidu. Przedmiotem ostatnich rozmów w Zespole Trójstronnym była sytuacja pracowników NFZ, bez których pracy i zaangażowania przejście przez kolejne fale pandemii byłoby niemożliwe.

         Niestety dla niektórych liczą się tylko partykularne interesy wąskich grup zawodowych.

         Zarówno,,dodatek kowidowy” jak i ostatnią nowelizację ustawy nie traktujemy jako sukces ale jako sprawiedliwość.

         W rocznicę Porozumień Sierpniowych w Gdańsku odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

         Odpowiadając na zapytania informuję iż nie planujemy udziału w demonstracji organizowanej przez Forum Związków Zawodowych i Samorządy Zawodowe.

         Jeśli ocenimy iż nasze postulaty nie są realizowane podejmować będziemy stosowne decyzje jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność”.

Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodnicząca
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
KK NSZZ ,,Solidarność”
Maria Ochman

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność”

01-201 Warszawa, ul. Wolska 46/48
tel./fax 22 /632 14 86; 22 632 14 81
e-mail: sozmazowsze@wp.pl

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat