Sekcje Sekcja Ochrony Zdrowia Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”

Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”

Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”

Udostępnij na:

21 września 2021 r.

Warszawa 20.09.2021 r.

 

Koleżanki i Koledzy

 

W dniu 16 września odbyło się spotkanie Trójstronnego Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Organizacji Pracodawców, NSZZ “Solidarność”, OPZZ oraz Minister Zdrowia wraz z Zastępcami oraz Kierownictwo NFZ Ustalenia: Rozpoczynamy prace nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Pierwsze robocze spotkanie jeszcze w tym miesiącu Minister zaznaczył, że optymalne rozwiązanie to podział środków finansowych w proporcjach 50/50 na płace i pozostały koszt świadczeń.

Prace nad ustawą mają dotyczyć zarówno zmian w tabeli z grupami zawodowymi jak również wskaźników, Ministerstwo przekazało również informacje dotyczące realizacji aktualnej nowelizacji (z lipca br).

Obecnie ok. 269 tys. pracowników służby zdrowia (bez Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej), to beneficjenci regulacji wynagrodzeń w oparciu o znowelizowaną od 1.07.2021r. ustawę o sposobie ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych. W przeliczeniu na pełne etaty jest to 15635 et. lekarskich, 104768 et. pielęgniarskich i 143049 et. pracowników we wszystkich pozostałych zawodach działalności podstawowej. Liczba objętych skutkami ustawy ciągle rośnie, choć tempo składania wniosków o środki finansowe już znacznie maleje.

W Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej na wzroście najniższych wynagrodzeń zasadniczych korzysta ok. 14 tys. pracowników (na ok. 16 tysięcy zatrudnionych).

Wnioski o wypłatę 5-tysięcznych dodatków covidowych dla pracowników nie wykonujących zawodów medycznych wg stanu na dzień 13.09.2021r. złożyło 718 podmiotów leczniczych, z przeznaczeniem dla 34465 osób.
Środki finansowe, zabezpieczone na budżecie NFZ a nie wykorzystane zostaną przekazane podmiotom leczniczym w formie zwiększonej wyceny ryczałtu.

Jednocześnie pragnę zapewnić że w pracach przy nowelizacji ustawy będziemy nadal szukać możliwości skuteczniejszego zabezpieczenia prawa do wzrostu wynagrodzenia dla osób dotychczas nieujętych w taryfikatorze.
Jednocześnie informujemy że negocjując nowy kształt ustawy – tabelę i wskaźniki – jako priorytet stawiać będziemy zabezpieczenie WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszystkie przesyłane wnioski i opinie, zwłaszcza za te krytyczne bo będziemy starać się wyeliminować błędy.

Miejmy jednak świadomość że my negocjujemy minima a wszystko ponad to należy do Was,do dialogu w Waszych zakładach pracy…

Liczę na Waszą aktywną współpracę i wsparcie!

                                                                                                     
Z poważaniem

Przewodnicząca
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
KK NSZZ „Solidarność”
Maria Jolanta Ochman

Stanowisko w PDF

Udostępnij na:

Author: Sekretariat