Pozostałe Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Udostępnij na:

„Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia.”

XXXV PIELGRZYMKA LUDZI PRACY
Jasna Góra
16-17 września 2017Program 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

 

Każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września, odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona NSZZ Solidarność) dla robotników Huty „Warszawa”.
Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modli się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.


Sobota, 16.09.2017 r.

godz. 15.00 – Punkt informacyjny Regionu Podbeskidzie na Jasnej Górze

godz. 17.00 – Składanie kwiatów pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego  (Aleja Sienkiewicza)

godz. 19.00 – Msza Św. na szczycie – przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu retransmitowany przez Radio Maryja, prowadzenie: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach, rozważania: Region Podbeskidzie

 

Niedziela, 17.09.2017 r.

godz. 00.00 – Msza Święta w Bazylice koncelebrowana przez duszpasterzy Ludzi Pracy, prowadzenie i homilia: Ks. Prałat Józef Oleszko

godz. 1.00 – 4.30 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu (Region Podbeskidzie)

godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie

godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko

godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”

godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel


Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Solidarności

 

Historia obrazu

Matka Boża Solidarności

W 1984 r. artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej wykonał obraz nazwany “Matką Boską Robotników Solidarności”.
Obraz ten ma niezwykłą historię. Powstał z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Obraz wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska Solidarności. Związkowcy z podlaskiej „Solidarności” największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony SB, przewieziono go pod osłoną innego obrazu z wizerunkiem świętego. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę „Solidarności”. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym regionom w Pielgrzymkach Ludzi Pracy.
W tym roku obraz odbywa peregrynację po Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

 


Kalendarium peregrynacji obrazu
oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

CZĘSTOCHOWA
19 września 2017

Pielgrzymka dzień drugi

Główne uroczystości XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy odbyły się w drugi dzień – niedzielę, 19 września. Najważniejszym punktem była Msza św. odprawiona o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie z udziałem około 25 tysięcy osób.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pierwszym punktem programu w tym dniu była modlitwa różańcowa, którą z jasnogórskiego szczytu poprowadził diecezjalny duszpasterz ludzi pracy z Bielska-Białej, ks. prałat Józef Oleszko. Później głos zabrał przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. W imieniu tegorocznych organizatorów pielgrzymki przedstawił intencje, z jakimi świat pracy przychodzi do tronu Jasnogórskiej Pani – z jednej strony z podziękowaniami, ale z drugiej również ze swymi troskami i prośbami. W swym słowie Marek Bogusz, nawiązując do mającej dzień wcześniej miejsce uroczystości poświęcenia nowego sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”, przedstawił niezwykłą historię innego związkowego sztandaru – ufundowanego przez członków „Solidarności” z Rajczy, a poświęconego… 13 grudnia 1981 roku, w pierwszym dniu stanu wojennego!

Kolejnym punktem programu był koncert w wykonaniu zespołu regionalnego „Grojcowianie” z podżywieckiego Wieprza, nagrodzony przez zgromadzonych pielgrzymów burzliwymi oklaskami. Zespół ten uświetnił swym śpiewem także pozostałe nabożeństwa tego dnia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bezpośrednio przed centralną Mszą św. głos zabrał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – „Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje” – to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, bo Ojczyzna kosztuje. Błogosławiony ks. Jerzy oddał za nią życie – przypominał – My ludzie „Solidarności” na co dzień realizujemy jego testament, a także testament roku ’80-tego, tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, ale nie do końca wypełnione. – To kolejny rok naszej ciężkiej pracy, która przynosi efekty, bo 1 października wchodzi ustawa o przywróceniu wieku emerytalnego, ale także wiele spraw pracowniczych udało nam się w tym roku dla pracowników wspólnie z przedstawicielami rządu, parlamentu osiągnąć. Choćby ta jedna bardzo ważna sprawa dotycząca zmiany ustawy o agencjach pracy tymczasowej – zaznaczał przewodniczący „Solidarności” – Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj u tronu Jasnogórskiej Pani, aby modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i za sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj mogło być nas więcej, ale wielu z nas, szczególnie kobiet, musi pracować w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję, że 500+ to nie wszystko, dopełnieniem tego programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga i rodziny. Piotr Duda podkreślił, że w modlitwach wspominają śp. głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia, a także śp. bpa Kazimierza Ryczana, wieloletniego duszpasterza Ludzi Pracy.

list Prezydenta RPNastępnie Agnieszka Lenartowicz-Łysik z Kancelarii Prezydenta RP odczytała list Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy: „Przybywają tu Państwo kierowani ideałami ‘Solidarności’, ideałami, które niezmiennie są aktualne i inspirujące, to fundament wolnej Polski, to zobowiązujące dziedzictwo marzeń i ofiarności milionów Polaków, którym nie chodziło o urzeczywistnienie swoich partykularnych interesów, ale o dobro wspólne. Jest wymowne, że na czele postulatów sierpniowych z 1980 r., które stały się już światowym dziedzictwem, znalazły się żądania dotyczące wolności, prawdy, ludzkiej godności, a dopiero na dalszych miejscach sprawy bytowe i materialne. ‘Solidarność’ zawsze walczyła nie tylko o chleb, który jest w ludzkim życiu bardzo ważny, ale również o ludzką podmiotowość, o wartości fundamentalne w życiu jednostek i narodów. W takim właśnie sensie warto rozumieć wyzwania związane z polską pracą. Św. Jan Paweł II nauczał nas, że praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi oraz, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. W pracy widzimy podstawowy filar rozwoju i bogactwa narodów, sposób ludzkiej samorealizacji, budowania wspólnoty, to przesądza o znaczeniu tych, którzy się trudzą. Nie da się stworzyć silnej gospodarki i sprawiedliwego ładu społecznego bez uwzględnienia głosu świata pracy. O sprawach podstawowych dla polskich pracowników nie powinien decydować sam tylko rynek, muszą być one troską państwa, przedmiotem dialogu społecznego i dalekowzrocznego kompromisu, który będzie łączyć potrzeby i interesy wielu stron”. Na zakończenie listu do pielgrzymów Prezydent Rzeczypospolitej zachęcał do uczestniczenia w debacie w sprawie zmian w Konstytucji RP.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mszy św. o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie przewodniczył arcybiskup Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Eucharystię koncelebrowali duszpasterze Ludzi Pracy i kapelani NSZZ ‘Solidarność’ na czele z ks. kan. Krzysztofem Hajdunem, sekretarzem krajowym Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Homilię wygłosił biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. – Przybywamy na Jasną Górę jako ludzie pracy, dla których prawa pracownika, warunki pracy, rola związku zawodowego, etos, sprawiedliwość są bardzo ważne. Gromadzimy się tutaj na modlitwę, na rozważanie, czuwanie, ale przede wszystkim na słuchanie Słowa Bożego. I to wszystko pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” – mówił w homilii bp Roman Pindel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W modlitwie udział wzięli m.in.: przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, posłowie, senatorowie i samorządowcy. Obecni byli m.in.: Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy; Marcin Stefaniak, Generalny Dyrektor IPN; Małgorzata Gatz, wiceprezes SKOK; Janusz Śniadek, poseł PiS, a także rodzina bł. ks. Jerzego: siostra Teresa i bracia Józef i Stanisław z rodzinami.

/w tekście wykorzystano informacje biura prasowego Jasnej Góry – www.jasnagora.pl/

 

 

CZĘSTOCHOWA
18 września 2017

Pielgrzymka – dzień pierwszy i noc

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy odbyła się w dniach 16 i 17 września na Jasnej Górze pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”. Jej głównym organizatorem w tym roku była „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pierwszy dzień naszego pielgrzymowania rozpoczął się od złożenia kwiatów pod częstochowskim pomnikiem Patrona „Solidarności”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Było to dla Podbeskidzia chwila szczególna, bo wizerunek naszego Patrona znalazł się też na nowym regionalnym sztandarze, który poświęcony został tego samego wieczora na jasnogórskim Szczycie podczas Mszy świętej, sprawowanej pod przewodnictwem biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla w asyście m.in. diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy ks. prałata Józefa Oleszki. Na nowym sztandarze przedstawione zostały, obok podobizny Księdza Jerzego, także godło Polski i herby miast, w których działają oddziały podbeskidzkiej „Solidarności”. Został on ufundowany przez zakładowe organizacje związkowe z całego regionu. Eucharystię swym śpiewem uświetnił zespół Grojcowianie z Wieprza. Byli oni tez obecni podczas kolejnych etapów pielgrzymki tego i następnego dnia.

Ordynariusz bielsko-żywiecki Roman Pindel prowadził też rozważania w czasie Apelu Jasnogórskiego, transmitowane m.in. przez Telewizję Trwam. Później związkowcy z naszego regionu przewodniczyli Drodze Krzyżowej na jasnogórskich wałach, czytając rozważania kolejnych stacji Męki Pańskiej.

O północy nasz duszpasterz ks. prałat Józef Oleszko przewodniczył Mszy św. w jasnogórskiej bazylice. Później, aż do godziny 4.30, związkowcy ze spółek Hutchinson w Żywcu i Delphi w Jeleśni wspólnie z Grojcowianami prowadzili czuwanie przed Cudownym Obrazem, zawierzając Matce Bożej swe radości, troski i prośby.

 

CZĘSTOCHOWA
17 września 2017

Podbeskidzie opanowało Jasną Górę

To były bez wątpienia niezwykłe, podbeskidzkie dwa dni na Jasnej Górze: “Solidarność” naszego regionu była organizatorem XXXV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Była to organizacja perfekcyjna i doskonale widoczna na każdym kroku…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Związkowcy z Podbeskidzia nie tylko udekorowali całe jasnogórskie wzgórze symbolami “Solidarności”, ale też zadbali o obsługę i oprawę wszystkich uroczystości i nabożeństw. Zasłużenie największe brawa zdobyli członkowie zespołu “Grojcowianie” z podżywieckiego Wieprza, którzy swym śpiewem uświetnili wszystkie spotkania pielgrzymki, ale słowa uznania należą się wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tej dorocznej pielgrzymki świata pracy, a była to spora rzesza związkowców naszego regionu, którzy pełnili różne funkcje – prowadzili modlitwy i rozważania, pełnili funkcje porządkowe…


ANDRYCHÓW

17 – 24 sierpnia 2017 r. / Parafia pw. Św. Macieja


SUCHA BESKIDZKA
12 – 16 sierpnia 2017 r. / Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

W sobotę 12 sierpnia w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej przywitaliśmy obraz Matki Bożej Solidarności oraz relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. odbyło się czuwanie zakończone Apelem Jasnogórskim.
13 sierpnia, w czasie Nabożeństwa Fatimskiego obraz był niesiony w procesji wokół kościoła.
Obraz i relikwie pożegnamy w środę 16 sierpnia w czasie nowenny po Mszy św. wieczornej.

DSC_0055 DSC_0056 DSC_0061 DSC_0066 DSC_0072 DSC_0076


MAKÓW PODHALAŃSKI

5 – 12 sierpnia 2017 r. / Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Wizyta Obrazu Matki Bożej Solidarności oraz relikwii Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Makowskiej Parafii dobiega końca. Jutro tj. 12. sierpnia o godz. 8.00 pożegnamy Obraz, by wieczorem o godz. 17.30 uroczyście wprowadzić Go do suskiego kościoła. Po Mszy Św. za Ojczyznę, która rozpocznie się o godz. 18.00, odbędzie się czuwanie modlitewne do godz. 21.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.
Następnego dnia będziemy nieść obraz MBS w procesji fatimskiej – godz. 19.00.
16 sierpnia o godz. 18.00 w czasie Nowenny zakończymy peregrynację Obrazu w naszym „Podregionie”.

Krzysztof Chudzik

IMG_5523

IMG_5567 IMG_5528 FullSizeRender FullSizeRender(1) IMG_5532

Zdjęcia ze strony internetowej makowskiej parafii:

dsc_0420 dsc_0421 dsc_0423 dsc_0428 dsc_0429 dsc_0433 dsc_0443


KOSZARAWA

5 – 12 czerwca 2017 r. / Parafia pw. Św. Karola Boromeusza

ŻYWIEC
29 maja – 5 czerwca 2017 r.  /
Parafia NNMP w Żywcu  (konkatedra)

 


31 maja 2017 r.

Matka Boska Solidarności – obraz, który towarzyszył bł. Jerzemu Popiełuszce podczas Mszy Świętych za Ojczyznę był obecny w parafii Narodzenia NM Panny w Żywcu.

Obraz Matki Bożej Solidarności odwiedza kolejne parafie w diecezji bielsko-żywieckiej. Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Robotników wraz z relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki ma przygotować duchowo na przyszłoroczną 35. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jej organizatorem będzie „Solidarność” Regionu Podbeskidzie wraz z diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.
Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez artystę z Podlasia, Artura Chacieja w trzech kopiach. Najmniejszą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności” przekazali podczas II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Pod koniec października br. wizerunek umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi Czarnej Madonny został przekazany związkowcom podbeskidzkiej „Solidarności”. Przez niemal rok będzie nawiedzał świątynie na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.
Obraz, który przez kilka lat był internowany na Jasnej Górze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na nim utrwalone daty z najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i ważnych momentów w dziejach kraju, począwszy od Poznańskiego Czerwca`56 roku przez grudzień ’70, Radom’ 76, Gdańsk ‘80 i stan wojenny w 1981 roku. Peregrynację po diecezji koordynują członkowie zarządu i związkowcy NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w Bielsku-Białej.
Przez rok od 28 września 2014 roku do 19 września 2015 roku obraz wraz z relikwiami błogosławionego kapłana męczennika peregrynował po Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”. Odwiedził w tym czasie około 60 parafii, kaplic i środowisk pracy.

Tekst: Robert Karp KAI
Źródło: Parafia żywiecka »


22 – 28 maja 2017 r. /
Parafia pw. św. Marcina w Radziechowach
15 – 21 maja 2017 r. /
Parafia pw. św. Floriana w Żywcu
8 – 14 maja 2017 r. /
Parafia Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu
1 – 7 maja 2017 r. / Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wieprzu

Źródło: Parafia Nie­po­ka­la­ne­go Serca Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Wie­przu »

SKOCZÓW
24 kwietnia – 2 maja 2017 r. / Parafia MB Różańcowej – Skoczów
19 – 24 kwietnia 2017 r. / Parafia Św. Jakuba – Simoradz
5 – 10 kwietnia 2017 r. / Parafia pw. Św. Piotra i Pawła – Skoczów
31 marca – 5 kwietnia 2017 r. / Parafia Św. Klemensa – Ustroń
24 – 31 marca 2017 r. / Parafia pw. Św. Mikołaja – Pierściec

CIESZYN
17 – 24 marca 2017 r. / Parafia Świętej Elżbiety

BIELSKO-BIAŁA
Styczeń 2017 r. /
Parafia Maksymiliana Kolbego
29 października 2016 r. / Parafia Św. Trójcy

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat