TERMINY POSIEDZEŃ ZARZĄDU REGIONU
W II PÓŁROCZU 2015 r.27 lipca

28 września

26 października

30 listopada

21 grudnia