REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA

KADENCJA 2014-20181. Przewodnicząca RKR Małgorzata Dudys (MOPS B-B)

2. Zastępca przew. RKR Ryszard Anus (Fiat Auto Poland B-B)

3. Zastępca przew. RKR Mirosław Biernot (Lotos Czechowice-Dz.)

4. Sekretarz RKR Mirosława Pierko (Synthos Oświęcim)

5. Jarosław Klajman (Tauron Ciepło B-B)

6. Wacław Oleś (Śrubena Żywiec)

7. Ewa Płonka (Indukta B-B)