PISMA WZORCOWE

Deklaracja członkowska
Zgłoszenie przynależności do NSZZ "Solidarność" wraz z wnioskiem do księgowości

Karta informacyjna organizacji związkowej NSZZ "Solidarność"
- w formacie "xls"
- w formacie "pdf"

Oddelegowanie

Zgłoszenie na szkolenie
- w formacie "rtf"
- w formacie "pdf"


Dokumenty do założenia nowej organizacji związkowej:
Etap 1 - Lista osób
Etap 2 - Uchwała ws. założenia organizacji związkowej
Etap 3 - Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej w Regionie Podbeskidzie
Wniosek ws. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe

Dokumenty do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP:
Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2
Porozumienie dotyczące korzystania z adresu

Dokumenty do Głównego Urzędu Statystycznego:
Wniosek o nadanie REGON-u

Wnioski statutowe

Dokumenty do Urzędu Skarbowego

Druk bilansu, rachunku wyników
Informacja dodatkowa do bilansu - wzór
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu - CIT-8
Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku - CIT-8/0