Strona wymaga ręcznego odświeżania 


Strona główna

Aktualności

Dokumenty

Członkowie Klubu

Kalendarium

Kodeks Pracy

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Poradnik Społecznego Inspektora Pracy

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SIP - OWCÓW DO NASZEGO KLUBU !

© www.kurshtml.boo.pl szablony