ODDZIAŁ CIESZYN


Herb Cieszyna pogoda w Cieszynie

  Nasza siedziba
  43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 58


Koordynator - Michał Marek
Tel. 609 436 566
E-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00Zachęcamy wszystkie organizacje związkowe do zamieszczania na tej stronie informacji dotyczących swojej działalności.
Przekazujcie wiadomości, i te dobre, i te złe, które stanowią wyzwanie dla nas wszystkich, zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".

Czekamy na Wasze zgłoszenia !


27-04-2015

Zapraszamy serdecznie
do udziału
w FESTYNIE RODZINNYM
oraz TURNIEJU PIŁKARSKIM

30 maja 2015 r., Cieszyn

Szczegóły na plakacie >>>

05-03-2015

Kulig rodzinny

W dniu 28.02 br. odbył się kulig rodzinny zorganizowany przez KZ NSZZ "Solidarność" działającą przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie. W doskonałej zabawie przy udziale Kapeli Góralskiej wzięło udział 50 osób. Trasa przejazdu zlokalizowana została w Jaworzynce.

Koordynator o/ Cieszyn
Michał Marek09-02-2015

Spotkanie przewodniczących O/Cieszyn

W dniu 5 lutego br., w siedzibie oddziału NSZZ "Solidarność" O/Cieszyn odbyło się spotkanie przewodniczących reprezentujących zakłady pracy z terenu działania regionu. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Cieszyn Ryszard Macura, nie zabrakło również przewodniczącego ZR Marka Bogusza.
W trakcie zebrania Burmistrz przedstawił sprawy priorytetowe dla miasta, które są obecnie realizowane przez jego urząd. Są to m. in. kwestie komunikacji - węzeł przesiadkowy na Placu Hajduka, ograniczenia emisji CO2 i źródła zanieczyszczeń z tym związane, przedsiębiorczości, inwestycji w sektor produkcyjny a także sprawy ludzi młodych. W czasie dyskusji rozmawiano na temat sytuacji jednostek podlegających Urzędowi Miasta - m. in. bibliotek, Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący podziękowali Burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia oraz merytoryczną dyskusję. Wyrażona została chęć ponownego spotkania z włodarzem miasta.
Druga część zebrania poświęcona została aktualnej sytuacji związanej z sytuacją na Śląsku oraz ogłoszonym przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" pogotowiem strajkowym. Informacje dotyczące bieżących planów Związku przedstawił przew. ZR Marek Bogusz , który uczestniczył w spotkaniu sztabu protestacyjnego w Gdańsku.

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ "Solidarność"
Michał Marek


03-11-2014

Spotkanie Przewodniczących Oddziału Cieszyn

W dniu 29 października 2014 r. w biurze Oddziału Cieszyn NSZZ "Solidarność" odbyło się comiesięczne zebranie Przewodniczących, reprezentujących KZ NSZZ "S" z terenu Cieszyna. Wśród zaproszonych gości znalazła się Ewa Żak (Członek Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność") - kandydatka na radną do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Jan Kawulok (Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie) - również ubiegający się o mandat do Sejmiku Województwa. W trakcie dyskusji goście przedstawili swoje najważniejsze założenia programowe.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz wraz ze Stanisławem Sołtysikiem, pełniącym funkcję skarbnika Zarządu Regionu. Przewodniczący Marek Bogusz, zabierając głos, przedstawił aktualne sprawy w Regonie i podsumował październikowy Wyborczy Zjazd Delegatów.

Przewodniczący przedstawili bieżącą sytuację w zakładach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na Polifarb, gdzie trwają przygotowania do podjęcia akcji strajkowej w związku z trwającym sporem zbiorowym dotyczącym podwyżki płac. Informacje z pozostałych Komisji Zakładowych omówił Koordynator Oddziału Michał Marek.

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja oferty handlowej produktów firmy Edenred, którą przedstawił Paweł Niziurski.

Oddział Cieszyn reprezentowali: PPG Polifarb - Przewodniczący KZ Mirosław Kitowski, Celma - Indukta - Władysław Krzempek, Oświata - Lidia Branny, ZGK - Zdzisław Jarosz, Terenowa Organizacja - Ryszard Madejski, ZZOZ w Cieszynie - Małgorzata Leśnik.

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ "Solidarność"
Michał Marek24-09-2014


Spotkanie Przewodniczących

W dniu 23 września br. w biurze Oddziału Cieszyn NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie Przewodniczących, reprezentujących KZ NSZZ "S" z terenu Cieszyna. Wśród zaproszonych gości znalazł się pedagog Ryszard Macura - radny powiatowy, kandydat na burmistrza Miasta Cieszyn. W trakcie dyskusji przedstawił swoje najważniejsze założenia programowe oraz zapewnił uczestników o woli współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności odnosząc się do obecnej sytuacji na rynku pracy w naszym regionie.

W cyklicznym spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący ZR Podbeskidzie NSZZ "S" Marek Bogusz wraz z Wiolettą Gawron z Działu Konsultacyjno - Prawnego Zarządu Regionu oraz Czesławem Chrapkiem - członkiem Prezydium Zarządu Regionu i Przewodniczącym Oddziału w Skoczowie. Przewodniczący Marek Bogusz zabierając głos, przedstawił najważniejsze sprawy z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej oraz aktualny stan przygotowań organizacyjnych do Krajowego Zjazdu Wyborczego NSZZ "Solidarność" w dniach 8 i 9 października w Bielsku - Białej. Nawiązując do tematyki zbliżających się wyborów samorządowych, zapewnił o wsparciu członków związku ubiegających się o mandaty radnych.

Oddział Cieszyn reprezentowali: Przewodniczący KZ NSZZ "S" przy PPG Polifarb Mirosław Kitowski, Władysław Krzempek (Celma - Indukta), Lidia Branny (Oświata), Zdzisław Jarosz (ZGK), Artur Posłonka (Dom Dziecka w Międzyświeciu), Ryszard Madejski (Organizacja Terenowa NSZZ "S").

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ "Solidarność"
Michał Marek05-09-2014


Festyn rodzinny w Rudniku

W dniu 30 sierpnia 2014 r. w Rudniku, w siedzibie OSP odbył się festyn rodzinny, zorganizowany przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Cieszynie.
W czasie trwania zabawy odbył się towarzyski mecz siatkówki pomiędzy OSP Rudnik a Komisją Zakładową NSZZ "S" przy ZGK Sp. z o.o. Nie zabrakło również konkursu strzeleckiego, pchnięcia kulą, dzieci wzięły udział w zabawie rzucania podkową do celu oraz przeciągania liną. Przewodniczący Komisji Zakładowej Zdzisław Jarosz przekazał pamiątkowy upominek oraz najlepsze życzenia dla przechodzącego na emeryturę Gustawa Przeworskiego - wieloletniego pracownika oraz członka tutejszej organizacji. W zabawie wzięli udział wraz z rodzinami Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" Marek Bogusz oraz Michał Marek, odpowiedzialny za Oddział Zarządu Regionu w Cieszynie.
Wspaniała pogoda, miła atmosfera wypełniła przedsięwzięcie KZ NSZZ przy ZGK Sp. z o. o. w Cieszynie.

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ "Solidarność"
Michał Marek25-08-2014

Spotkanie partnerów Partnerstwa Transgranicznego "Eures - T Beskydy"

W dniu 12. 08 br. w Katowicach w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie partnerów Partnerstwa Transgranicznego "Eures - T Beskydy". Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" reprezentowali Przewodniczący Zarządu Marek Bogusz - członek Komitetu Sterującego Eures - T oraz Michał Marek osoba kontaktowa Eures - T. Spotkanie otworzył Dyrektor WUP w Katowicach Grzegorz Sikorski. Główną cześć spotkania poprowadziła Naczelnik Wydziału Europejskich Służb Zatrudnienia Barbara Polańska-Siła z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Omówiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania Eures - T Beskydy po reformie, czyli od 2015 r.:
- Potencjalni polscy partnerzy, ich rola i zadania
- Możliwości finansowania planowanych działań
- Sposób monitorowania i raportowania we współpracy z WUP i MPiPS
- Charakter partnerów PL, SK, CZ (chętne do współpracy organizacje)
- Planowany sposób formalizacji partnerstwa (umowa ramowa, inna forma porozumienia)
- Planowany sposób organizacji i zarządzania
- Prognozy dalszego funkcjonowania Eures - T po 2015 r.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" pełni funkcję partnera społecznego w Eures - T Beskydy. Wyszczególnione kwestie zostaną przedstawione do rozważenia na najbliższym spotkaniu Komitetu Sterującego, czyli organu decyzyjnego Eures T - Beskydy, które planowane jest w wrześniu 2014 r.


25-08-2014

Spotkania z włodarzami Cieszyna

Na przełomie lipca i sierpnia br., Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" Marek Bogusz gościł w Powiecie Cieszyńskim, spotkając się z Burmistrzem Miasta Cieszyna Mieczysławem Szczurkiem oraz Starostą Powiatu Stanisławem Nogowczykiem.

Podczas spotkań omówione zostały bieżące sprawy społeczno-gospodarcze dotyczące regionu przygranicznego, planowane na przyszły rok imprezy rekreacyjno - sportowe organizowane przez podbeskidzką Solidarność w Cieszynie we współpracy z władzami miasta oraz zadania organizacyjne, związane z odbywającym się w Bielsku - Białej w dniach 8 - 9 października br. Wyborczym Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ "Solidarność". W spotkaniach z włodarzami miasta i powiatu towarzyszył Przewodniczącemu Michał Marek, pełniący funkcję koordynatora Oddziału Cieszyn NSZZ "Solidarność".


28-07-2014

Jesienne wybory do samorządu

W dniu 14.07. br., w siedzibie Oddziału Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" w Cieszynie odbyło się spotkanie robocze związane z nadchodzącymi jesiennymi wyborami do samorządu.
Na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" z terenu Cieszyna wraz z Przewodniczącym Zarządu Regionu Markiem Boguszem, zastępcą Andrzejem Madydą, członkami Cieszyńskiego Ruchu Obywatelskiego, gościł Jan Kawulok - radny województwa, członek zarządu Komitetu Powiatowego PIS w Cieszynie.
Podczas dyskusji omówiono ramowe formy oraz zasady współpracy w zbliżających się wyborach samorządowych. Przewodniczący Marek Bogusz zapewnił, iż Zarząd Regionu będzie promował oraz wspierał kandydatów będących członkami Związku i startujących do struktur samorządowych.

Podobne spotkania odbędą się również w pozostałych Oddziałach Zarządu Regionu.

Koordynator Oddziału Cieszyn
Michał Marek28-05-2014

Poniżej publikujemy treść apelu Terenowej Organizacji NSZZ "Solidarność" przy Oddziale Cieszyn

APEL
DO MIESZKAŃCÓW ORAZ WŁADZ MIASTA
I POWIATU

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej deklaruje godną pracę każdemu obywatelowi w miarę jego możliwości i chęci. Realizatorem i gwarantem tego prawa powinny być struktury władzy państwowej i samorządowej.

Rzeczywistość gospodarcza "wolnego rynku" u progu nowego tysiąclecia wymyka się założeniom polityki społecznej, dążącej do zapewnienia obywatelom godnej pracy oraz godnego poziomu życia. Obecna polityka państwa odnosi się do najgorszych wzorców dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, w którym człowiek pracy najemnej jest przedmiotem, a nie podmiotem.

Posiadanie pracy przestało już być prawem człowieka, a stało się jedynie przywilejem i to nie dla wszystkich. Jest powszechnie wiadome, że nie mając znajomości lub układów o zatrudnieniu można tylko marzyć.

Praca to nie tylko możliwość zarobkowania, to także godność oraz samorealizacja. Człowiek bez pracy jest obdarty z godności, pozbawiony poczucia wartości i pewności siebie. W konsekwencji bezrobocie jest źródłem stresu, lęku przed jutrem, strachu o swój los i los swojej rodziny. W wymiarze społecznym, poza ubóstwem, generuje zjawiska patologiczne takie jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, frustracja, itp.

Szczególnie groźne konsekwencje bezrobocia dotykają ludzi młodych, wchodzących w wiek produkcyjny. Brak środków finansowych jest utrudnieniem w założeniu rodziny, a brak możliwości samorealizacji powoduje zachwianie systemu wartości sprowadzając ich często na drogę przestępczą.
Działania władz, przy około 12% bezrobociu w naszym regionie, są iluzoryczne. Ograniczanie się tylko do wykorzystania tradycyjnych instrumentów jak zasiłki, fundusze interwencyjne to działania łagodzące tylko skutki tego zjawiska. Jest zatem pilna potrzeba podjęcia takich działań, aby problem ten rozwiązać.
Konieczne jest tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy poprzez:

- opracowanie jakiegokolwiek programu w celu zwalczania lub radykalnego ograniczenia bezrobocia,

- ściągnięcie na ten cel środków pomocowych z Unii Europejskiej,

- wstrzymanie prywatyzacji zakładów i przedsiębiorstw będących własnością samorządów (większość sprywatyzowanych zakładów upada, a ich pracownicy powiększają grono bezrobotnych),

- gospodarczą i społeczną aktywizację powiatu i miasta,

- tworzenie preferencyjnych warunków dla nowych inwestycji,

- promocję regionu w skali wojewódzkiej i w kraju,

- tworzenie możliwości atrakcyjnego inwestowania w przemysł i usługi przez konkretne oferty w ramach posiadanych obiektów, terenów, rozwiązań ekonomicznych, podatkowych i prawnych (w tym celu nie jest potrzebna prywatyzacja),

- tworzenie infrastruktury dla rozwoju wypoczynku, turystyki i związanych z tym usług.

Apelujemy do samorządów, ludzi sprawujących władzę w mieście i w powiecie, przestańcie patrzeć na problemy społeczne przez pryzmat skąpego budżetu. Poczyńcie jakieś kroki w celu zdobycia środków na stworzenie nowych miejsc pracy. Ograniczcie spory ideologiczne na rzecz merytorycznych.

Przewodniczący Organizacji Terenowej
Ryszard Madejski20-02-2014

Powstała nowa organizacja związkowa

W dniu 17.02.2014 r. Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" dokonało rejestracji Organizacji Terenowej przy Oddziale Zarządu Regionu w Cieszynie (ul. Głęboka 58).
Do organizacji terenowej mogą zapisywać się osoby, które nie posiadają w swoim miejscu pracy organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" lub obecnie nie pracują, w tym również emeryci i renciści.
    NSZZ "Solidarność" oferuje swoim członkom:
    - pomoc prawną;
    - możliwość przeszkolenia w zakresie prawa pracy, bhp oraz zagadnień związkowych;
    - świadczenia wynikające ze statutu NSZZ "Solidarność";
    - pomoc w sytuacjach losowych.
Szczegółowe informacje na temat możliwości przystąpienia do związku oraz zasad funkcjonowania organizacji terenowej udzielają:
Przewodniczący w/w organizacji kol. Ryszard Madejski- tel. 889 290 800

lub

Koordynator Oddziału Cieszyn NSZZ "Solidarność" Michał Marek: tel. 609 436 566, dyżury w biurze przy ul. Głębokiej 58 - w poniedziałki i czwartki od godz. 13.00 do 16.00.


21-06-2013

Spotkanie Przewodniczących

13.05.br w Biurze Oddziału Cieszyn Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie Przewodniczących, reprezentujacych KZ NSZZ "S" z terenu Cieszyna. Podczas spotkania, w którym wzięli także udział przedstawiciele Zarządu Regionu(w tym Przew. ZR Marcin Tyrna, Sekretarz ZR Jan Polak oraz Przewodnicząca Oswiaty J. Utecht - Nolbrzak) dyskutowano o obecnej sytuacji społecznej w kraju oraz przedstawione zostały wyniki referendum sondażowego, przeprowadzonego na terenie Podbeskidzia w sprawie akcji protestacyjnych związku. Przew ZR M.Tyrna poinformował o kalendarzu wyborczym przyjętym przez Komisję Krajową NSZZ "S" na następną kadencję 2014 - 2018.
Oddział Cieszyn reprezentował KZ NSZZ "S" z zakładów Celma - Indukta, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o., Szpital Śląski, PPG Polifarb, Oświata.16-12-2011

Obchody 30-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (Cieszyn, Skoczów) więcej >>>

Zobacz film >>>


29-11-2011

Program obchodów XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wtorek, 13 grudnia 2011 r.
Cieszyn
15.30 - składanie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiątkową przy ul. Szersznika
16.00 - spotkanie z internowanymi, połączone z wykładem w sali Domu Narodowego
18.00 - Msza św. w kościele Św. Magdaleny w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego

Skoczów
15.30 - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Cieszynie
18.00 - Msza św. w kościele p. w. Św. Piotra i Pawła w Skoczowie
19.00 - projekcja filmu �Kolumbia � świadectwo dla świata�: kościół lub salka katechetyczna
Serdecznie zapraszamy!

06-08-2010

Zapraszamy na obchody XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

Program obchodów >>>