Oddziały Sucha Beskidzka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Udostępnij na:

W oparciu o nową Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która obowiązuje od września br. została utworzona w Małopolsce Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Do Rady został powołany Przewodniczący Oddziału Suskiego „Solidarności” – Krzysztof Chudzik.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 grudnia br. Przewodniczącym Rady został wybrany szef Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek.
Podczas posiedzenia Rada przyjęła regulamin oraz plan pracy na rok 2016. Ważnymi tematami w pracach rady będzie m.in. sytuacja w służbie zdrowia, sytuacja pracowników oświaty, a także kwestia przyszłości szkolnictwa zawodowego w Małopolsce.
334669_ar20151216.b.7.640
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to ciało w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników. Do kompetencji organu należy:
– Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.
– Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach o zasięgu wojewódzkim przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego.
– Opiniowanie przedstawionych przez Marszałka województwa stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.
– WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
Najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  zaplanowane jest na 26 stycznia 2016 roku.
Proszę organizacje zakładowe „S” z terenu powiatu oświęcimskiego i oczywiście suskiego o stały kontakt.

Krzysztof Chudzik

Udostępnij na:

Author: Krzysztof Chudzik