Oddziały Sucha Beskidzka Inicjatywa „S”

Inicjatywa „S”

Inicjatywa „S”

Udostępnij na:

9 lutego odbyła się druga część posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie. Tematem wiodącym była sytuacja w służbie zdrowia. Przyjęto stanowisko, którego projekt zgłosili przedstawiciele „Solidarności ” Małopolskiej: Wojciech Grzeszek i Adam Smoła  oraz  z Podbeskidzia – Krzysztof Chudzik. W spotkaniu uczestniczyła w charakterze eksperta szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia – Mariola Ochman.

WRDS_26.01.2016_6

W załączeniu przyjęte stanowisko.
Krzysztof Chudzik

Stanowisko
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim
w sprawie sytuacji w małopolskiej służbie zdrowia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim uznaje, że warunkiem stabilnego i sprawnego funkcjonowania ochrony zdrowia jest zwiększenie poziomu finansowania świadczeń medycznych i uszczelnienie systemu. Nieodzowna jest rzetelna wycena świadczeń zdrowotnych, w oparciu o którą powinno przebiegać kontraktowanie usług. W celu skrócenia kolejek oczekujących niezbędne jest wdrożenie gwarancji zapłaty za ponadlimitowe świadczenia.
O prawidłowym funkcjonowaniu ochrony zdrowia decyduje system współwarunkujących się czynników. Nie można koncentrować się na wybranych elementach, z pominięciem pozostałych, bo takie podejście rodzi dysfunkcje.
Jednym z istotnych warunków właściwego zabezpieczenia zdrowotnego jest godziwe wynagradzanie pracowników służby zdrowia. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
w Województwie Małopolskim opowiada się za koniecznością systemowego uregulowania tego problemu.
Z analizy danych statystycznych i prognoz dotyczących zawodu pielęgniarek i położnych wynika, że jeśli nie nastąpi podjęcie działań zaradczych, w niedługim okresie czasu należy spodziewać się deficytu w tej grupie zawodowej na poziomie grożącym paraliżem w funkcjonowaniu zakładów ochrony zdrowia. Podobny problem występuje także w innych zawodach medycznych.
Dokonujący się wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych jest w pełni zasadny, jednak powinien mieć charakter trwały, powszechny i oparty na rzetelnej podstawie prawnej. Niedopuszczalne jest utrzymanie bez korekty wdrożonych kryteriów, które wykluczają część przedstawicieli zawodu, np. tylko dlatego, że pracują u podwykonawców kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Konieczna jest również pilna zmiana zasad tak, by wykluczyć skutek w postaci nierównego traktowania pracowników wykonujących identyczną pracę (np.
w Państwowym Ratownictwie Medycznym).
Rozwiązanie problemu niskich wynagrodzeń musi obejmować wszystkie grupy zawodowe. Inaczej wywołuje efekt w postaci konfliktowania środowisk, powszechnego poczucia niesprawiedliwości i roszczeń niemożliwych do zaspokojenia przez pracodawców, nieposiadających odpowiednich środków finansowych.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie w trybie pilnym działań naprawczych systemu opieki zdrowotnej, a także o stworzenie w dialogu społecznym prawnych (ustawowych) oraz finansowych podstaw do ustalenia dla wszystkich pracowników służby zdrowia poziomu wynagrodzeń odpowiadającego realnej wartości ich pracy i do zniwelowania nieuzasadnionych dysproporcji płacowych.

Udostępnij na:

Author: Krzysztof Chudzik