Oddziały Oświęcim Małopolska w hołdzie “Solidarności”

Małopolska w hołdzie “Solidarności”

Małopolska w hołdzie “Solidarności”

Udostępnij na:

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął rezolucję w XXXV rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
Prezentujemy ten dokument wraz z listem przewodnim Urszuli Nowogórskiej, przewodniczącej Sejmiku.

List przewodni >>>
Rezolucja >>>

Udostępnij na:

Author: admin