Oddziały Cieszyn Są podwyżki w cieszyńskim samorządzie i Celmie

Są podwyżki w cieszyńskim samorządzie i Celmie

Są podwyżki w cieszyńskim samorządzie i Celmie

Udostępnij na:

We wrześniu ubiegłego roku organizacje NSZZ „Solidarność”, działające w jednostkach podległych Urzędowi Miasta w Cieszynie, rozpoczęły rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń w 2017 roku. W wyniku negocjacji w tych jednostkach, w których działają związki zawodowe, udało się wywalczyć wzrost płac. Dotyczy to pracowników Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki Miejskiej oraz pracowników byłego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a obecnie Wydziału Sportu. Warto nadmienić, że od grudnia 2016 roku działa Organizacja Międzyzakładowa NSZZ :Solidarność” Pracowników Samorządowych w Cieszynie, obejmująca swym zasięgiem Urząd Miasta oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Także w spółce Celma Indukta w styczniu weszły w życie podwyżki wynagrodzeń. Na tym nie koniec, bo obecnie „Solidarność” prowadzi rozmowy, aby w maju doszło do kolejnych podwyżek – jest to uzależnione od wielkości sprzedaży i wyniku finansowego firmy.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik