Klub SIP Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

Udostępnij na:

W dniach 03 – 07 listopada 2014 roku w DW „Zagroń” w Szczyrku odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Organizatorem szkolenia był Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, a wykładowcami nadinspektorzy OPIP w Katowicach: mgr inż. Janusz Grygierczyk, mgr inż. Andrzej Prus, mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak oraz koordynator ds. BHP Zarządu Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność” mgr Piotr Górny, który prowadził zarówno zajęcia jak i treningi praktyczne.

TEMATYKA SEMINARIUM

1. mgr inż. Andrzej Prus
– Społeczna Inspekcja Pracy – prawa i obowiązki SIP, analiza środków prawnych dostępnych SIP i PIP. Podstawowe wymagania BHP wynikające z przepisów
– Czynniki szkodliwe – niebezpieczne / praca w grupach
– Ocena ryzyka zawodowego, ryzyko chemiczne + ryzyko wybuchem
– System nadzoru nad warunkami pracy w R.P. Współdziałanie PIP z SIP, regulacje prawne ochrony pracy. Wybrane zagadnienia z prawa pracy i sposób ich kontrolowania. Materialne środowisko pracy, profilaktyczna ochrona zdrowia

2. mgr inż. Janusz Grygierczyk
– Nowelizacja Kodeksu Pracy
– Elastyczny czas pracy po zmianach
– Systemy pracy, urlopy, inne formy zatrudniania, umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy cywilnoprawne

3. mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak
– Nadzór Państwowej Straż Pożarnej
– Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

4. mgr Piotr Górny
– Wypadek przy pracy, udział społecznych inspektorów pracy w dochodzeniach powypadkowych. Prewencja wypadkowa
– Psychospołeczne ryzyko, profilaktyczna ochrona zdrowia
– Udział SIP w pracach Komisji BHP, przedstawicielstwo pracownicze. Zadania Komisji BHP
– System zarządzania bezpieczeństwem pracy BS OH SAS 18001:2007
– Przeglądy stanowisk pracy
– Funkcja i zadania związków zawodowych w kształtowaniu warunków pracy
– Wybory SIP, tworzenie Regulaminów SIP

Uczestnicy tegorocznego seminarium mieli możliwość poznania nowych instalacji do produkcji biopaliw w Czechowickiej Rafinerii „Lotos”.
W seminarium uczestniczyła bardzo liczna grupa społecznych inspektorów pracy – m.in: GE Power Controls Bielsko-Biała, Shiloh Bielsko-Biała, Fenice Bielsko-Biała, Bulten Polska Bielsko-Biała, Enersys – Bielsko-Biała , TRW – Czechowice Dziedzice. Indukta Bielsko-Biała, Adler Polska Bielsko-Biała, Proseat Bielsko-Biała, Browar Żywiec, Hutchinson Poland Żywiec, Polifarb Cieszyn, PG „Silesia” Czechowice – Dziedzice, PGE EO S.A. Porąbka Żar, LOTOS Czechowice-Dziedzice, Coopers Standard – Bielsko-Biała, Żywiec Zdrój, LG Wrocław, ATH Bielsko-Biała, ZIAD- Bielsko-Biała MPWiK Żywiec, Mostostal Zabrze, Elektrociepłownia Bielsko-Biała.

Udostępnij na:

Author: admin