Klub SIP Informacja

Informacja

Informacja

Udostępnij na:

W dniu 13 stycznia 2015 roku w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Klubu Społecznych Inspektorów Pracy.
Rozpoczynając spotkanie przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz podkreślił ważność działania Klubu SIP dla podbeskidzkiej „Solidarności”, na forum którego liderzy związku na poziomie organizacji zakładowych mogą liczyć na wszechstronną pomoc, zarówno merytoryczna jak i organizacyjną w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
Głównym punktem programu tego spotkania był wykład nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy mgr inż. Andrzeja Prusa, zatytułowany „Postępowanie powypadkowe – zasady prowadzenia postępowania i analizy przyczyn wypadków”. Prelegent w sposób szczególny omówił tematy, które sprawiają Zespołom Powypadkowym najwięcej problemów, wskazując jednocześnie kierunki prawidłowych ich rozwiązań.
W trakcie spotkania omówiono również przygotowania do seminarium w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, które zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie.
W ostatnim punkcie spotkania Przewodniczący Klubu SIP Piotr Górny przedstawił plan działania Klubu SIP przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na 2015 rok, który to Członkowie Klubu SIP jednogłośnie zaakceptowali.

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
Piotr Górny

Udostępnij na:

Author: admin