Klub SIP

Klub SIP

Klub SIP

Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” powołał Klub Społecznego Inspektora Pracy.

PREZYDIUM KLUBU 


Przewodniczący Klubu SIP: Piotr Górny (Bulten Polska – Shiloh)

Zastępca Przewodniczącego Klubu SIP: Jerzy Szumski (ABB Bielsko-Biała)

Członkowie Prezydium Klubu SIP:

 1. Zdzisław Pyka (PG Silesia Czechowice-Dziedzice)
 2. Rafał Tyrała (Proseat Bielsko-Biała)
 3. Krzysztof Talaga (Enersys Bielsko-Biała)
 4. Andrzej Grygny (Browar Żywiec)

CELE KLUBU


 1. Pomoc organizacjom związkowym w zakresie prawnej ochrony pracy, we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy, w wyborach społecznych inspektorów pracy, w organizacji pracy i kierowaniu pracą społecznych inspektorów pracy – szkolenia, seminaria, warsztaty.
 2. Przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia aktywnej roli w ramach ich kompetencji.
 3. Inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach na temat ochrony pracy i zagadnień BHP.
 4. Przekazywanie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, a społecznymi inspektorami pracy.

WIADOMOŚCI KLUBU SIP


 

 • Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku już po raz drugi pandemia przekreśliła plany upamiętnienia tego dnia. Po raz drugi też nie było tradycyjnego seminarium bhp. Nie znaczy to, że nie pamiętaliśmy… (więcej…)

 • 11 marca 2021 r. po raz pierwszy w tym roku odbyło się, w trybie on-line ze względu na trwającą pandemię, spotkanie społecznych inspektorów pracy, zrzeszonych w Klubie Społecznego Inspektora Pracy Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Do Klubu należą obecnie 33 zakłady z naszego regionu.

  W dzisiejszym spotkaniu wzięło udział ok. 20 SIP-owców. Planowane są comiesięczne zebrania w tej formie, na które będą zapraszani inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy. Najbliższy termin to połowa kwietnia br.

  Zwracamy się do społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w „Solidarności” Podbeskidzia, aby zgłaszali chęć wzięcia udziału w tych spotkaniach i składali deklaracje przynależności do Klubu na adres: bbial@solidarnosc.org.pl. Można je pobrać w formacie DOC i PDF ze strony Klubu SIP – zakładka „Dokumenty”. 

 • Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku jednak pandemia przekreśliła wszelkie plany upamiętnienia tego dnia. Na Podbeskidziu po raz pierwszy od ponad 20 lat nie było tradycyjnego seminarium bhp.  (więcej…)

 • Pamięci Ofiar 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pamiętamy o tym, choć w tym roku – po raz pierwszy od ponad 20 lat – nie będzie tradycyjnego podbeskidzkiego seminarium bhp. Nie złożymy też kwiatów pod tablicą, upamiętniającą związkowców Regionu Podbeskidzie, którzy zmarli lub zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych… Wspominamy ich jednak i pamiętamy o ich ofierze – nie tylko dzisiaj. 

 • stetoskopNa mocy obecnie obowiązujących szczególnych uregulowań w związku z pandemią m.in. wydłużona została ważność badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), których ważność upłynęła dnia 7 marca 2020 r. i później. Badania te będą zachowywały ważność maksymalnie do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

  W okresie trwania epidemii/zagrożenia epidemicznego zawieszone zostaje wykonywanie badań okresowych pracowników.

  Wykonanie badań wstępnych (przyjęcie pracownika do pracy) oraz kontrolnych (choroba pracownika powyżej 30 dni) nie zostanie zawieszone. Badania te jednak będą mogły być przeprowadzone przez innego lekarza w przypadku niedostępności lekarza medycyny pracy. Pracownik będzie musiał ponownie wykonać badania lekarskie wstępne i kontrolne przed upływem 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego, ponieważ orzeczenie wydane przez lekarza, niebędącego lekarzem medycyny pracy stracą po tym okresie moc.

  Szczegóły nt. nowych regulacji znajdziesz TUTAJ

 • W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku w pałacu prezydenckim odbyła się gala finałowa XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wśród laureatów znalazła się Grupa Żywiec SA. (więcej…)

 • 02 W czwartek 6 lutego Główny Inspektor Pracy minister Wiesław Łyszczek przebywał na Podbeskidziu w związku z udziałem w uroczystościach, związanych z 39. rocznicą zakończenia strajku generalnego „Solidarności”. Przy okazji odwiedził także Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, korzystając z zaproszenia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy Żywiec SA. Miał okazję zapoznać się z warunkami pracy w tym jednym z największych w Europie i najbardziej nowoczesnych browarów.

  Relacja filmowa z tego wydarzenia jest TUTAJ.

  040301

 • 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych. Wśród nagrodzonych firm znalazła się spółka Eaton Automotive Systems z Bielska-Białej. (więcej…)

 • KrahelskiejNa Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Jednym z dziesięciu laureatów tej prestiżowej nagrody został Piotr Górny, szef „Solidarności” bielskiej spółki Bulten Shiloh, a równocześnie założyciel i wieloletni przewodniczący regionalnego Klubu SIP. Gratulujemy! (więcej…)

 • W dniach 14 – 18 października 2019 roku w Ośrodku „Zagroń” (Szczyrk) odbyło się tradycyjne, corocznie organizowane od 15 lat seminarium pt. „Metodyka kontroli zagadnień ochrony zdrowia w miejscu pracy – zadania i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy”, które podbeskidzka „Solidarność” organizuje dla społecznych inspektorów pracy oraz reprezentantów „Solidarności” z zakładowych komisji BHP.
  W szkoleniu wzięły udział 64 osoby z ponad dwudziestu zakładowych organizacji związkowych z całego Podbeskidzia, a także m.in. z Tychów, Kłodzka, Elbląga i Krosna.
  W tym roku do programu szkolenia został po raz pierwszy wprowadzony moduł dotyczący zagadnień związanych z pracą Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia te poprowadzili specjaliści z bielskiego biura UDT: Katarzyna Juroszek-Barcik, Wojciech Lehrich oraz Leszek Utrata.
  Ponadto, w seminarium uczestniczył po raz pierwszy dyrektor Bielskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marek Magiera oraz z-ca Dyrektora ZUS Sylwia Mleczko, którzy przedstawili zasady pracy tego Urzędu oraz zagadnienia ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Zajęcia dotyczące zasad pracy oraz uprawnień Społecznego Inspektora Pracy zostały przeprowadzone przez nadinspektorów: Karola Pietrasinę, Damiana Boraka oraz Jolantę Harężlak z bielskiego biura Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
  Tematyka postępowania powypadkowego oraz uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP przedstawił Piotr Górny – członek Zarządu Regionu Podbeskidzie, Regionalny Koordynator BHP/SIP, a jednocześnie specjalista ds. bhp w spółce Bulten Polska S.A. w Bielsku-Białej, który jest głównym organizatorem tych szkoleń.
  Szkolenie zakończyło się egzaminami testowymi z zakresu:
  – ogólnej tematyki Seminarium,
  – specyfiki działania urządzeń poddozorowych UDT.
  Następnie wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia.