Sekcje Sekcja Oświaty

Sekcja Oświaty

Komunikat prasowy, apel i stanowiska Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

1) Komunikat prasowy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej (20 listopada 2015 r.) » 2) Apel Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” do struktur związkowych w sprawie organizowania spotkań z parlamentarzystami w sprawach planowanych zmian w
Read more