polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Telex

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Akcja propagandowa SB przeprowadzona wśród członków NSZZ S w Społem w Tarnowie
Find objects similar to this one.
2.  Edition Akcja protestacyjna pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Find objects similar to this one.
3.  Edition Akcja protestacyjna pracowników pożarnictwa
Find objects similar to this one.
4.  Edition Akcja protestacyjna w obronie więźniów politycznych w Fabryce Domów w Sosnowcu
Find objects similar to this one.
5.  Edition Akcja protestacyjna zakładów przemysłu drzewnego
Find objects similar to this one.
6.  Edition Akcja represyjna MO w gminie Wierzbno w województwie siedleckim skierowana w członka NSZZ R.I
Find objects similar to this one.
7.  Edition Akcja tworzenia przy komisjach zakładowych bibliotek niezależnych wydawnictw
Find objects similar to this one.
8.  Edition Akcja ulotkowa szkalująca działalność KPN-u, KOR-u i NSZZ S w Regionie Częstochowskim
Find objects similar to this one.
9.  Edition Akcje protestacyjne w SKR-ach
Find objects similar to this one.
10.  Edition Akcje protestacyjne w zakładach karnych na terenie kraju
Find objects similar to this one.
11.  Edition Akcje SB zmierzające do rozbicia MKZ Katowice. Rezygnacja Kazimierza Świtonia z członka w ZR Katowice. Decyzja MKZ Katowice w sprawie produkcji spektaklu Dziady i Kordian
Find objects similar to this one.
12.  Edition Akcje Służby Bezpieczeństwa przeciw NSZZ Solidarność
Find objects similar to this one.
13.  Edition Akcje strajkowe i akcje protestacyjne w kraju
Find objects similar to this one.
14.  Edition Akcje strajkowe i akcje protestacyjne w kraju (m.in. Postulat ZDT Dekora w Żarach w sprawie odwłania z urzędu wojewody i v-ce wojewody zielonogórskiego)
Find objects similar to this one.
15.  Edition Apel A.Kerna i M.Malczyka w sprawie konieczności powołania nowego rządu z premierem w osobie prymasa Józefa Glempa. ZR Małopołopolski w sprawie nowej ordynacji wyborczej i FJN
Find objects similar to this one.
16.  Edition Apel członków NSZZ S w ZPM im. Cegielskiego w Poznaniu ws.pełnionej funkcji państwowej przez byłego premiera Józefa Cyrankiewicza. Wniosek zmiany nazwy Zakładów Azotowych w Tarnowie
Find objects similar to this one.
17.  Edition Apel do członkw NSZZ S we Wrocławiu w sprawie projektu regionalnej struktury związku autorstwa MKZ Wrocław
Find objects similar to this one.
18.  Edition Apel egzekutywy KZ PZPR (Warszawa) do władz centralnych PZPR oraz wszystkich związków zawodowych w Polsce w sprawie zawarcia porozmień
Find objects similar to this one.
19.  Edition Apele i protesty Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność oraz organizacji różnego szczebla NSZZ Solidarność
Find objects similar to this one.
20.  Edition Apel gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 50 Next >>>