Szkolenie SOD II

poniedziałek, 11 lutego 2013
Wpisany przez Administrator

Trzy dni (6 – 8.02) trwało szkolenie związkowców z zakresu SOD II. Szkolenie odbyło się w Turawie a wykłady i ćwiczenia prowadził Grzegorz Adamczyk – trener związkowy.

 

Tematyka szkolenie obejmowała:

- reprezentatywność organizacji związkowych, zasady jej ustalania i sprawdzania, obowiązek wykazywania reprezentatywności,

- kontrolne i nadzorcze funkcje związku zawodowego, autonomiczność  i współuczestnictwo w działaniu,

- uprawnienia związków zawodowych (stanowiące, konsultacyjne, opiniodawcze),

- prawo do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej,

- urlopowanie działaczy związkowych,

- budżet komisji zakładowej,

- regulaminy: pracy, wynagradzania  i ZFŚS

- pojęcie sporu zbiorowego, rozwiązywanie sporów, mediacje, strajk.

- aktualne problemy związków zawodowych.

Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2013 12:30