Nauka zdalna. Już od 20 grudnia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

poniedziałek, 20 grudnia 2021
Wpisany przez Administrator

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 lat lub dzieci starszych z orzeczoną niepełnosprawnością. Uprawnieni rodzice będą mogli z niego korzystać przez 21 dni, zaczynając do najbliższego poniedziałku 20 grudnia.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom w czasie funkcjonowania szkół podstawowych i średnich w trybie nauki zdalnej – od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

- Świadczenie jest przeznaczone zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS przypomina, że świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

O początku stycznia tego roku do końca listopada do opolskiego ZUS wpłynęło ponad 20 tys. wniosków o przyznanie i wypłatę zasiłku opiekuńczego oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

 

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego