Pierwsze projektowe spotkanie

czwartek, 17 maja 2012
Wpisany przez Administrator

14 maja w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu zapoczątkowano cykl spotkań. W poniedziałkowy poranek rozpoczęło się pierwsze z dwunastu spotkań informacyjnych dotyczących CSR na Opolszczyźnie, realizowanych w ramach projektu „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy”. Przybyłych do biblioteki gości powitała przewodnicząca Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”,  pani Cecylia Gonet. Przy okazji swojego wystąpienia pani przewodnicząca przedstawiła również idee i cele projektu realizowanego w partnerstwie z CTC Polska Sp. z o.o.

 

To pierwsze projektowe wydarzenie skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli firm mieszczących się na terenie miasta Opola. Jego głównym celem było przedstawienie społecznej odpowiedzialności biznesu i korzyści, jakie ze sobą niesie jej stosowanie. Tematykę tę przybyłym gościom z zaangażowaniem przybliżał główny prelegent – pan Miłosz Omastka, prezes Regionalnego Centrum Biznesu, który od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z CSR. Po zapoznaniu z definicją i genezą społecznej odpowiedzialności biznesu przez prowadzącego, reprezentanci opolskich przedsiębiorstw mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i praktykami w tej dziedzinie. Okazało się, że pomimo początkowej nieśmiałości, niektórzy mają się czym pochwalić. Ze szczególnym entuzjazmem uczestników spotkały się przykłady działań przedstawione przez panią Beatę Sawicką z firmy Nutricia. Inicjatywy podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego w tej firmie, okazały się bardzo inspirujące dla uczestników spotkania. Taka wymiana doświadczeń stała się to pretekstem  do dalszej dyskusji o społecznie odpowiedzialnych działaniach w biznesie. Okazuje się, że mimo iż to zagadnienie jest wciąż mało znane w opolskim środowisku, to część firm nieświadomie stosuje zasady CSR w swoim codziennym funkcjonowaniu na rynku. Spotkanie stało się swoistym forum wymiany doświadczeń oraz stworzyło możliwość nawiązania rozmów o podjęciu wzajemnej współpracy przez reprezentowane na spotkaniu firmy i organizacje.Na zakończenie wystąpił pan Marcin Kula, reprezentujący Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, z prezentacją, w której przedstawił możliwości dofinansowania działalności firm z funduszy Unii Europejskiej. Przybyli na spotkanie zgodnie stwierdzili, że biznes społecznie odpowiedzialny jest potrzebny i może przynosić realne korzyści. Jeden z uczestników trafnie skonkludował: „W CSR nie ma przegranych, wszyscy coś mogą wygrać”.

Kolejne z cyklu spotkań, tym razem dla przedsiębiorców z całego ziemskiego powiatu opolskiego, odbędzie się już 28 maja.

Źródło informacji: http://bezpiecznyrynekpracy.pl/

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2012 08:50