Płaca minimalna ważna dla gospodarki!

czwartek, 19 kwietnia 2012
Wpisany przez Administrator

- Mam nadzieję, że opinia Komisji Europejskiej skłoni naszych posłów do szybszej pracy nad obywatelską inicjatywą w sprawie płacy minimalnej – mówi Piotr Duda przewodniczący „Solidarności”.

dniu 18 kwietnia 2012 r.  Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększania zatrudnienia w UE, w której wskazuje m.in. na wagę płac minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i nierówności społecznych oraz pobudzaniu popytu. - Opinia Komisji Europejskiej na temat płacy minimalnej jest bardzo istotna. Potwierdza ona, że płaca minimalna odgrywa znaczącą rolę w walce z ubóstwem i wykluczeniem pracowników. NSZZ „Solidarność” mówi o tym od dawna. Stąd nasza inicjatywa w sprawie podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia – komentuje dokument UE przewodniczący „S”.

15 lutego w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, która podwyższyłaby płacę minimalną w Polsce do 50 proc. średniego wynagrodzenia. Pod wnioskiem w tej sprawie podpisało się 350 tys. obywateli. Projekt po pierwszym czytaniu trafił do komisji sejmowych.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynika że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji wyniósł w 2010 roku aż 12 proc. O konieczności podwyższenia płacy minimalnej mówią nie tylko związki zawodowe. W tej sprawie zwróciły się do rządu sejmowe komisje ds. polityki społecznej i pracy. W 2007 r. Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Koncepcji Wysokości Minimalnego Wynagrodzenia za Pracę (powołany Zarządzeniem nr 39 Prezesa Rady Ministrów) uznał, że miernikiem standardu europejskiego jest osiągnięcie przez minimalne wynagrodzenie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mechanizm osiągnięcia poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia został wynegocjowany i podpisany na forum Komisji Trójstronnej przez stronę rządową, pracodawców i związki zawodowe w ramach „Pakietu działań antykryzysowych”. Niestety nigdy przez rząd niezrealizowany.

Dział Informacji KK

 

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 08:48