Po wyborach konieczne będzie renegocjowanie pakietu klimatyczno-energetycznego

czwartek, 06 października 2011
Wpisany przez Administrator

„Sytuacja gospodarcza Polski a pakiet klimatyczno - energetyczny. Propozycja działań w celu eliminacji negatywnych skutków pakietu dla polskiej gospodarki” to główny temat spotkania i dyskusji Rady Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 3 października w Centrum Konferencyjnym ZPC „Górażdże” w Choruli.

Na spotkanie Rady Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych NSZZ „Solidarność” grupującej przedstawicieli Solidarności ze wszystkich cementowni i wapienników zaproszono Profesora dra. hab. Jerzego Żyżyńskiego, polskiego ekonomistę, członka naszego związku przy Uniwersytecie Warszawskim, kandydata na posła z ramienia PiS. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” Kol. Zbigniew Majchrzak oraz Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kol. Kazimierz Grajcarek. W spotkaniu uczestniczył również Poseł Sławomir Kłosowski, członek naszego związku oraz Dariusz Kucharewicz - Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Opole.

 

Po przywitaniu zaproszonych gości, jako gospodarz spotkania, przeczytałem zapisy programu PiS w tej sprawie. W programie wyborczym PiS zapisana jest, zgodna ze stanowiskiem naszego związku, ocena pakietu klimatyczno-energetycznego :

„ Rząd przyjął go mimo bijącej w oczy szkodliwości dla rozwoju gospodarczego Polski. W rezultacie musimy się liczyć nie tylko z obciążeniem dodatkowymi opłatami i wzrostem cen energii, ze wszystkimi tego skutkami , ale także z nieuniknionym przemieszczaniem się poza naszą wschodnią granicę wielu energochłonnych rodzajów przemysłu oraz ze związanym z tym bezpośrednim i pośrednim wzrostem bezrobocia . …Syntetycznym wykładnikiem tej polityki będzie spadek tempa wzrostu PKB co najmniej 2% . Mamy ponieść tą ofiarę w imię celu, jakim – według oficjalnych deklaracji – jest globalna redukcja emisji dwutlenku węgla. Jednakże nawet jeśli uznać ten cel za słuszny, jest on niemożliwy do zrealizowania ponieważ Chiny, USA, Indie , Brazylia i Rosja nie przyjęły podobnych ograniczeń, efekt unijnych zabiegów będzie zerowy.”

W swoim programie PiS zapowiedział, że „po wyborach konieczne będzie renegocjowanie pakietu klimatyczno-energetycznego…”

Przedstawiłem też zapisy dotyczące pakietu klimatycznego w programie wyborczym PO, które sprowadzają się w praktyce do poparcia pakietu klimatycznego w obecnym kształcie, stąd nie ma sensu ich przytaczać.

Na początku spotkania stanowisko związku oraz podjęte działania przedstawił Kol. Kazimierz Grajcarek, który zaprezentował prowadzoną przez Komisję Krajową akcję „Stop Światowej Kampanii Antywęglowej”. Skrytykował wszystkie partie polityczne i związki zawodowe, że dopuściły w przeszłości do podpisania pakietu klimatyczno-energetycznego w tej postaci. Miał zastrzeżenia również do PiS, że również dopuszcza w swoim programie możliwość budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Powiedział, że realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego po roku 2012 spowoduje bezpośrednio likwidację w Polsce 200 tysięcy miejsc pracy, a w to miejsce utworzenie jedynie 7 do 10 tysięcy miejsc pracy tzw. zielonych. Potem omówił przeprowadzane przez związek działania w Polsce, Europie i na świecie w celu zmiany zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego na korzystniejsze dla polskiej gospodarki.

Następnie przemawiał Poseł Sławomir Kłosowski, który stwierdził, że podczas opracowywania programu PiS nie były znane wyniki badań złóż gazu łupkowego i z tego powodu, przy deficycie produkcji energii z węgla, jego partia dopuściła możliwość rozwoju energetyki jądrowej. Prof. Jerzy Żyżyński w swoim wystąpieniu odniósł się do zawartej w programie PiS tezy, że po wprowadzeniu pakietu klimatyczno-energetycznego nastąpi spadek dochodu narodowego po roku 2012 o 2 % . Stwierdził, że wg jego przewidywań ten spadek dochodu narodowego będzie większy, co najmniej o 5% . Dlatego pilną sprawą dla Polski jest doprowadzenie przez polski rząd do renegocjacji pakietu klimatycznego w UE . Musi być przede wszystkim wola polityczna rządu, aby do takiej zmiany doprowadzić. Co do rosnącego zadłużenia Polski w czasie trwającego światowego kryzysu gospodarczego Pan Profesor wyraził tezę, że jeszcze obecne zadłużenie Polski jest do opanowania, jednak należy poprawić stronę dochodową naszego budżetu. I to nie przez podniesienie podatków, lecz przez ich uporządkowanie oraz likwidację obecnych nieszczelności i przywilejów w płaceniu podatków. W tej sprawie podziela on poglądy Profesora Witolda Modzelewskiego, najwybitniejszego znawcy kwestii podatkowych. Proponuje on, aby dokonać w tej chwili reformy prawa podatkowego, która zapewni, że przychody z roku na rok do budżetu państwa będą rosły a nie malały w stosunku do wydatków.

Podał przykłady psucia podatków np. przez wprowadzony przez rząd Milera jednolity podatek dla podmiotów gospodarczych, ograbianie z przychodów ZUS przez zawieranie przez pracodawców umów zlecenia a nie umów o pracę.

Głos zabrał również Kol. Zbigniew Majchrzak, który zwrócił uwagę na problemy przemysłu drzewnego z pozyskaniem drewna na cele przemysłu meblarskiego w Polsce, w którym zatrudnionych jest około 300 tys. pracowników. Drewno z Lasów Państwowych jest sprzedawane po wysokich cenach do Niemiec lub dla energetyki, która je spala żeby spełnić warunki pakietu klimatyczno-energetycznego polegające min. na osiągnięciu 20% udziału paliw odnawialnych w paliwach stosowanych przy wytwarzaniu ciepła lub energii elektrycznej.

Wypowiadali się również Koledzy z innych cementowni dając przykłady negatywnego wpływu pakietu klimatyczno –energetycznego na inwestycje w ich zakładach pracy.

Również Kolega z Elektrowni Opole Dariusz Kucharewicz powiedział, że zapowiedziana budowa dwóch bloków energetycznych do wytwarzania energii elektrycznej może nie dojść do skutku z powodu niekorzystnych zapisów pakietu klimatycznego dla energetyki zawodowej opartej na węglu, gdzie konieczność zakupu praw do emisji CO2 może doprowadzić do zaniechania inwestycji w polskie elektrownie, a budowę nowych elektrowni przenieść za naszą wschodnią granicą.

Ogólny wniosek debaty na temat pakietu klimatyczno-energetycznego to konieczność podjęcie przez rząd, partie polityczne, związki zawodowe oraz pracodawców szeregu działań w celu skutecznej zmiany zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego obowiązującego w UE, zanim dojdzie do likwidacji naszego przemysłu.

Przewodniczący

Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych

NSZZ „Solidarność”

Tadeusz Ryśnik

Poprawiony: czwartek, 06 października 2011 09:19