Związek się rozwija

środa, 27 czerwca 2012
Wpisany przez Administrator

W poniedziałek 25 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie z promocji związku połączone z ewaluacją dotyczącą rozwoju i pozyskiwania nowych członków. Szkolenie przeprowadził kierownik działu szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Zabiega.

 

Janusz Zabiega przypomniał główne cele i zadania bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju każdej organizacji związkowej m.in. stały rozwój, poprawna komunikacja, powołanie zespołów ds. rozwoju w każdej organizacji związkowej.

Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet wspólnie z Januszem Zabiegą dokonali podsumowania podjętych przez przeszkolone organizacje związkowe działań. Po kilku miesięcznym okresie stosowania metod i zasad poznanych na szkoleniu osiągnięto konkretny wynik - wzrost o ponad 150 nowych członków.

Najlepsze wyniki, wzrost o ponad 50% uzwiązkowienia, uzyskała Komisja Zakładowa przy „Trac Tec KOLTRAM” w Zawadzkiem. Przewodniczący tej organizacji kol. Ryszard Antczak otrzymał symboliczny upominek i podziękowanie od Przewodniczącej ZR oraz gromkie brawa od koleżanek i kolegów.

Uczestnicy szkolenia podzielili się swoimi problemami z którymi spotykają się w  pracy związkowej oraz zaproponowali kilka nowych szkoleń w celu uzupełnienia swoich wiadomości i kompetencji.

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 11:48