Protest pracowników Poczty Polskiej 14 czerwca

poniedziałek, 10 czerwca 2019
Wpisany przez Administrator

NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej informuję, że w trakcie negocjacji z Zarządem Spółki w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników nie zapadły żadne wiążące decyzje. Został podpisany protokół rozbieżności oraz został ustalony mediator na kolejny etap negocjacji.

W związku z brakiem porozumienia związek podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w godzinach 13.00 – 15.00 pikiety w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organu właścicielskiego Poczty Polskiej SA.

Podczas protestu załoga PP zamierza wyrazić swoje niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej oraz z braku należytej pomocy Państwa dla Spółki.