Czerwcowe posiedzenie Zarządu Regionu

wtorek, 04 czerwca 2019
Wpisany przez Administrator

Najważniejszy punkt porządku obrad posiedzeń Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego: sytuacja w zakładach pracy, oddziałach ZR i zespołach problemowych.

Przedstawiciele przemysłu metalowego przedstawili złą sytuację branży hutniczej związaną z brakiem rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej ze strony państwa. Cena energii znacząco wzrośnie od 1 października 2019 r. Ponadto dużym zagrożeniem zarówno dla przemysłu hutniczego jak cementowego jest ogromny koszt wykupu emisji CO2. Ponadto w branży hutniczej i motoryzacyjnej obserwuje się tendencję spadku zamówień.

 

Przedstawiciele służby zdrowia wskazali na narastający niedobór personelu technicznego w poszczególnych jednostkach medycznych jak również na bardzo niskie wynagrodzenia w niektórych zawodach medycznych i niemedycznych pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Zwrócili też uwagę na brak sprawiedliwego premiowania pracowników.

Przedstawiciel szkolnictwa wyższego poinformował o wprowadzeniu Ustawy o szkolnictwie wyższym i skutkach, jakie przyniesie.

Nie we wszystkich branżach dzieje się źle. Jak wynika z relacji członków ZR w Liniach Kolejowych w Kędzierzynie - Koźlu czy Diehl Controls Polska Sp. z o. o. w Namysłowie, Oras Olesno Sp. z o. o. wynegocjowano wzrost płac. W Cerpolu Kozłowice Sp. z o. o. w Kozłowicach związki zawodowe wynegocjowały nienaruszalność regulaminów obowiązujących w Spółce przez okres 5 lat. To ogromny sukces!

W kilku zakładach w naszym regionie trwają spory zbiorowe. "Solidarność" Poczty Polskiej domagając się wzrostu wynagrodzeń zapowiada 14 czerwca manifestację w Warszawie. W Wodach Polskich negocjowane są zapisy zfśs i zuzp. "Solidarność" w KOWR negocjuje Regulamin.

Członkowie ZR przeanalizowali przebieg i formę protestu pracowników oświaty i wychowania w naszym regionie oraz podsumowali protest przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego podjął decyzję o konsekwencjach dla organizacji związkowych wynikających z nieregularnego bądź zaniżonego przekazywania składek członkowskich do ZR.

Informację z prac Prezydium ZR w okresie 1. 04. - 3. 06. przedstawił zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzęczek.

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2019 12:33