Walne Zebranie Delegatów OZ NSZZ "S" KOWR

poniedziałek, 20 maja 2019
Wpisany przez Administrator

Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie z siedzibą w Opolu przyjęło Regulamin Organizacji Zakładowej oraz uznało Organizację Oddziałową zarejestrowaną przez Region Gdański.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego na zebraniu reprezentowała przewodnicząca Cecylia Gonet oraz jej zastępca Dariusz Brzęczek

15 maja w Torzymiu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie z siedzibą w Opolu.  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" działa u pracodawcy, którym jest KOWR - Centrala i Oddziały Wojewódzkie. Organizacja Zakładowa zarejestrowana w Opolu zrzesza członków związku z całej Polski. Delegaci zatwierdzili i przyjęli Regulamin Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w KOWR, podjęli Uchwałę o uznaniu Organizacji Oddziałowej zarejestrowanej przez Region Gdański 16 sierpnia 2018 rok oraz dyskutowali o bieżących sprawach.