Dialog w Wodach Polskich jest kontynuowany

czwartek, 11 kwietnia 2019
Wpisany przez Administrator

9 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność" z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze. Omówiono wiele nurtujących obie strony problemów. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę do uczciwego,  obustronnego dialogu i współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów oraz chęci  zaangażowania się  w wypracowanie dobrych relacji w dialogu społecznym między stronami - mówi Andrzej Kuliński, sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy PGW Wody Polskie. Kolejne spotkanie w sprawie bieżących problemów odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Występujące problemy z podwyżkami Pan Prezes w większości przypadków obiecał rozwiązać na korzyść pracowników, co zostało zapisane w protokole. Następną ważną datą jest 10 maja, tego dnia mają zostać wznowione negocjacje układu zbiorowego pracy - mówi Kuliński.

Ze strony Rady Ministrów w spotkaniu uczestniczył: Pan Marek Witold Suski - szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, ze strony Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w spotkaniu wzięli udział:  Pani Anna Moskwa - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pani Monika Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie reprezentowali: Pan Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Pani Patrycja Szpak - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych, natomiast stronę związkową: Grzegorz Adamczyk - członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"Śląska Opolskiego, Zbigniew Kuszlewicz - członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska  i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" oraz cała Rada Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej na czele z: Arkadiuszem Kubiaczykiem - przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej i Janem Śniadkiem - przewodniczącym Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Dziękuję Przewodniczącej ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego Cecylii Gonet oraz jej zastępcy Grzegorzowi Adamczykowi za ogromne zaangażowanie i pomoc - Andrzej Kuliński, sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy PGW Wody Polskie.

Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2019 11:24