Wspomnijmy tych, którzy odeszli

  • PDF

1 listopada w dniu Wszystkich Świętych na grobach naszych najbliższych i przyjaciół postawimy kwiaty i zapalimy znicze. Będziemy też wspominali nasze koleżanki i kolegów z NSZZ „Solidarność”. Tak wielu z nich odeszło nagle, zbyt wcześnie. Pozostają jednak w naszych serca i pamięci.

EDWARD CHROSTEK - wieloletni radca prawny w Oddziale ZR w Kędzierzynie – Koźlu. Zmarł  27 września 2014 r.

ANIELA GÓRZNA – współzałożycielka Oświatowej Solidarności na Opolszczyźnie, Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Zmarła 5 września 2014 r. Jej prochy zostały pochowane razem z rodzicami na Cmentarzu Centralnym w Gdańsku.

JAN GROMEK – wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ELEKTROWNI Opole, delegat na WZDR. Zmarł w maju 2014 r.

STANISŁAW DOBRZAŃSKI – współzałożyciel Kluczborskiej Solidarności, przewodniczący MKZ od marca 1981 r., przewodniczący Związku w PKS w Kluczborku, internowany. W 1983 r. wyemigrował do Kanady, gdzie zmarł w lutym 2014 r.

ZBIGNIEW ERET  - inicjator powstania NSZZ „Solidarność” w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, internowany,  po reaktywowaniu Związku w 1990 wybrany na funkcje przewodniczącego KZ. Zbigniew zmarł 14 lutego 2014 r. w wieku 66 lat.

 

 

ANTONINA SMOLIN - miała zaledwie 62 lata, gdy nagła śmierć przerwała jej życie 22 października 2013 roku. Jej śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Ninka, bo tak ją wszyscy nazywaliśmy, była niezwykle ciepłą, wesołą i pogodną osobą. Jej śmiech, którym zarażała nas wszystkich, poprawiał nam humor. Nie musieliśmy wiedzieć z czego się śmieje, śmialiśmy się razem z nią, bo była taka radosna, optymistycznie nastawiona do świata. Antonina Smolin była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność od 1980 roku. W stanie wojennym angażowała się w pomoc internowanym i ich rodzinom.  W  Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” pracowała jako księgowa od kwietnia 1990 roku. W styczniu 2009 roku choroba zmusiła ją do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Została pochowana w słoneczne przedpołudnie 26 października 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Opolu – Groszowicach, obok ukochanych rodziców.

ROMAN KWOLEK – współzałożyciel i długoletni członek nauczycielskiej „Solidarności Śląska Opolskiego, delegat na WZDR. „ Żył by czynić dobro, pomagał każdemu kto go o to poprosił, a nawet tym, którzy nie prosili a on wiedział, że tej pomocy potrzebują. Wesoły, pogodny, tworzył, jednoczył, pomagał… te słowa padały najczęściej z ust uczestników ostatniego pożegnania”.  Roman zmarł nagle  10 maja 2009 roku w wieku 59 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Opolu Półwsi (alejka 64 nc).

KRYSTYNA JACKOWSKA – długoletnia przewodnicząca „S” w Rejonowym Urzędzie Pocztowym w Opolu, delegat na WZDR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Zmarła 5 lutego 2009 roku w wieku 60 lat.  Został pochowana na cmentarzu komunalnym w Opolu Półwsi (alejka 65 nc).

KRZYSZTOF OLESZKO – był dziennikarzem pierwszej profesjonalnej redakcji „Solidarności Opolszczyzny” biuletynu MKZ Opole. Po pewnym czasie został też jednym z głównych piszących do powstającej jednodniówki MKZ, początkowo noszącej nazwę „Z chwili” potem „Sygnały”. Po utworzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego biuletyn „Solidarność Opolszczyzny” przekształcił się w „Prawdę”. Przez cały czas Krzysztof był czołowym piórem tych biuletynów. Ostatnią pasją Krzysztofa Oleszki już jako rencisty stał się ogród.

Zmarł w Opolu 30 stycznia 2009 roku w wieku 63 lat.

JAN EDWARD KUCHARSKI – od pierwszych dni września 1980 roku był inicjatorem zakładania ogniw NSZZ „Solidarność” na terenie gminy Wołczyn i Kluczbork. W 1989 roku współorganizował struktury związku na terenie swojego zakładu pracy tj. PKP i Kluczborka. Był delegatem na WZDR, członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W 2001 roku XVI WZDR nadało mu Odznakę Zasłużony Członek NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego.

Zmarł 18 kwietnia 2008 roku, w wieku 64 lat, po ciężkiej chorobie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kluczborku.

JANUSZ ROLA – były wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, delegat na WZDR, współtwórca kolejarskiej Solidarności, członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Janusza zapamiętaliśmy jako niezwykle ciepłego, serdecznego, otwartego na ludzi człowieka. Janusz, jako wiceprzewodniczącym ZR był „prawdziwym gospodarzem”. Wszędzie zajrzał, wszystko naprawił, wszystkiego dopilnował.  Janusz zmarł jesienią 2008 roku w wieku 65 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kędzierzynie – Koźlu.

JAN KURASIEWICZprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego od 1998 roku do śmierci w dniu 15 grudnia 2006 roku. Od momentu rejestracji pierwszych wolnych związków zawodowych, aż do ogłoszenia stanu wojennego przewodniczył NSZZ „Solidarność” w WPEC w Opolu. Po reaktywacji związku w 1989 roku włączył się w tworzenie struktur w zakładzie. Od początku pełnił w organizacji funkcje najpierw wiceprzewodniczącego a później przewodniczącego. W naszej pamięci Janek pozostanie jako kolega bardzo ciepły, przyjazny,  kochający ludzi i życie. Na niego zawsze można było liczyć. Przeżył zaledwie 59 lat.

Jan Kurasiewicz został pochowany na cmentarzu komunalnym w Opolu Półwsi (kwatera 1h3dz., rząd 1 nr 6, grób dziecięcy).

FRANCISZEK JANIK – do NSZZ „Solidarność” należał od 1980 roku. Od początku był aktywnym działaczem Związku. W latach 1990 – 1992 był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska Opolskiego, a od kwietnia 1991 członkiem Prezydium i Skarbnikiem ZR. Przez lata służył „S” swoją wiedzą pełniąc różne funkcje w spółkach związkowych. Franciszek był pogodnym, bardzo życzliwym człowiekiem, gotowym nieść pomoc każdemu potrzebującemu. Bardzo skromny, cichy, nigdy nie podkreślał swoich zasług. Miał dar słuchania innych, nikogo nie osądzał, nie krytykował.  Franciszek zmarł nagle 20 stycznia 2006 r. w wieku 54 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Zawadzkiem.

JANUSZ NAWAROWSKI – były pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy ZR. Janusz prowadził szkolenie związkowców, życzliwy, otwarty gotowy do bezinteresownej pomocy. Wyróżniał się wysoka kultura osobistą. W tym krzykliwym, pełnym zakłamania świecie był żywym przykładem codziennego życia zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi. Janusz zmarł  w sierpniu 2004 roku w wieku 58 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Opolu Półwsi (alejka 34 nc).

RAJMUND KROKOS – był założycielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w hipermarkecie Real w Opolu oraz delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego. Wcześniej był działaczem nieistniejących już Zakładów Mięsnych „Peters” w Opolu. Do NSZZ „S” należał od 1989 roku. Rajmun przeżył zaledwie 47 lat. Został pochowany 22 stycznia 2005 r. na cmentarzu komunalnym w Opolu Półwsi (alejka 43 nc).

ADAM ZDZISŁAW GRZELIŃSKI – wieloletni członek NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Jako lekarz medycyny pomagał internowanym działaczom w okresie stanu wojennego. Życzliwy, serdeczny, niezwykle ciepły człowiek i lekarz oddany bez reszty swoim pacjentom. Odznaczony przez Prezydenta RP złotą odznaką.  Zmarł nagle w sierpniu 2003 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tułowicach Niemodlińskich.

WŁODZIMIERZ PUCEK – współtwórca NSZZ „Solidarność” przy ZPB „FROTEX” w Prudniku. Kiedy nastała wolna Polska włączył się do czynnego życia związkowego i społecznego. W okresie swojej działalności pełnił szereg funkcji w związku i samorządzie. Był przewodniczącym największej prudnickiej organizacji związkowej we Frotexsie, przewodniczącym Rady Oddziały ZR w Prudniku, członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, delegatem na wszystkie WZDR. Z ramienia AWS wybrany na funkcje radnego Sejmiku Woj. Opolskiego oraz członka Rady Nadzorczej Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Wszyscy, którzy znali Włodka zapamiętają go przede wszystkim jako życzliwego, uczynnego kolegę. Kolegę, który nigdy nie odmawiał pomocy, ze zrozumieniem i współczuciem wysłuchiwał skarg ludzi pokrzywdzonych, samotnych, zagubionych i biednych. Włodek zmarł 20 lutego 2000 r. w wieku 54 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Prudniku.

KRZYSZTOF DEMCIUCH – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  Śląska Opolskiego, członek MKZ NSZZ „S” w Hucie „Małapanew” w Ozimku. Krzysztof był zawsze pogodnym, życzliwym kolegą. Podziwialiśmy jego upór i wytrwałość z jaką pokonywał trudności. Swoim nadzwyczajnym optymizmem i głęboka wiarą w zwycięstwo prawdy i dobra dodawał nam sił. Był wzorem dla tych, którzy zbyt łatwo ustępowali przed trudnościami. Brakuje nam jego ciepłego uśmiechu i tego radosnego i pojednawczego pozdrowienie Szczęść Boże. Krzysztof zmarł 25 marca 1998 r. w wieku 53 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dębskiej Kuźni.

Poprawiony: środa, 29 października 2014 10:23