Szkolenie członków KR

  • PDF

29 stycznia w siedzibie ZR w Opolu odbyło się szkolenie członków Komisji Rewizyjnych. W warsztatach uczestniczyło 31 związkowców z całej Opolszczyzny. Szkolenie prowadził Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR, trener związkowy.

Tematyka szkolenia obejmowała zasady i zadania pracy Komisji Rewizyjnej.

Dzisiejszymi warsztatami zainaugurowany został cykl szkoleń zaplanowanych w Regionie Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” na I półrocze 2013.

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2013 14:05