Ostatnie dni z szansą na 300 zł dla twojego dziecka

  • PDF

Tylko do końca miesiąca rodzice mogą starać się o 300 zł z ZUS na wyprawkę szkolną dla uczących się dzieci. Tegoroczna edycja programu Dobry Start kończy się 30 listopada.

To już ostatnie dni na dopełnienie formalności w sprawie 300 zł, po które można sięgnąć, by kupić artykuły szkolne dla swoich pociech. ZUS podpowiada, że od 1 grudnia nie będzie opcji składania wniosków o ten rodzaj dofinasowania.

- W naszym regionie wnioskami o tak zwane „300 plus” jest dotychczas objętych ponad 104 tysiące dzieci, a kwota wypłacona na ten cel przez opolski ZUS przekroczyła właśnie 30,5 miliona złotych. W ostatnich tygodniach rejestrowaliśmy coraz mniej wniosków ale nadal pojawia się dziesiątki nowych. To pokazuje, że wciąż nie wszyscy uprawnieni skorzystali z tego finansowego zastrzyku. Przypominamy więc, że termin na składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej mija z końcem listopada. Szkoda go przegapić – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS podkreśla nie tylko końcową datę składania wniosków w programie Dobry Start ale przypomina również, że podstawą wypłacenia pieniędzy jest m.in. podanie we wniosku właściwego i poprawnego numeru rachunku bankowego. Niestety to jeden z najczęstszych błędów, który komplikuje dostarczenie pieniędzy wnioskującym o świadczenie.

Wnioski o wyprawkę szkolną można przesyłać wyłącznie elektronicznie, między innymi przez profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Wniosek o świadczenie dobry start możesz złożyć, jeśli jesteś:

  • rodzicem,

  • opiekunem faktycznym dziecka, czyli osobą, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

  • opiekunem prawnym dziecka – osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

  • osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem, tzn. rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

  • osobą ucząca się, czyli pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,

  • osobą usamodzielnianą, czyli osobą, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

źródło: opolski ZUS