Powstaje zespół roboczy Rząd/Solidarność!

  • PDF

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński i członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny zostaną szefami zespołu roboczego Rząd/Solidarność. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował niezwłocznie podpisanie odp. dokumentów i do końca listopada zespół powinien się ukonstytuować. Zespół na poziomie roboczym będzie wypracowywał rozwiązania, o które postuluje Związek. To mechanizm, o który od dawna zabiegała „Solidarność” – stwierdził Piotr Duda.

- Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował niezwłocznie podpisanie odp. dokumentów i do końca listopada zespół powinien się ukonstytuować. Zespół na poziomie roboczym będzie wypracowywał rozwiązania, o które postuluje Związek. To mechanizm, o który od dawna zabiegała „Solidarność” – stwierdził Piotr Duda.

W Kancelarii Premiera Rady Ministrów trwa spotkanie przedstawicieli rządu z przedstawicielami NSZZ "Solidarność". To wynik zaproszenia wystosowanego do związkowców w odpowiedzi na decyzję KK NSZZ „S” o zawieszeniu Marszu Godności.

Więcej informacji wkrótce.

Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2022 11:21