Posiedzenie Zarządu Regionu

  • PDF

Wyjazd na manifestację do Warszawy, sytuacja w zakładach pracy, pomoc zwolnionemu działaczowi związkowemu - to tylko niektóre tematy, którymi zajmowali się członkowie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego podczas dzisiejszego posiedzenia.

Zastępca przewodniczącej ZR Dariusz Brzęczek przekazał informację z prac Prezydium ZR za okres od ostatniego posiedzenia ZR. W posiedzeniu ZR w części dot. odwołania się kandydata na członka NSZZ "Solidarność" od uchwały KZ NSZZ "Solidarność" w KP PSP w Namysłowie uczestniczył przewodniczący tej organizacji Bogusław Kwiecień. Zarząd Regionu zgodnie ze Statutem podtrzymał decyzję KZ. Szeroko omówiono problem zwolnionych za działalność związkową działaczy związkowych. Wskazano na zagrożenia, jakie niesie długotrwałe pozostawanie bez pracy, będące wynikiem trwającymi miesiącami, a nawet latami sprawami sądowymi. ZR podjął uchwałę o pomocy finansowej dla przewodniczącego OZ w Assa Abloy w Dobrzeniu Wielkim realizowanej przez Fundację Pomocy Solidarności. Omówiono szczegóły wyjazdu na manifestację do Warszawy 17 listopada. Koordynator wyjazdu zastępca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk poinformował, że z naszego Regionu będzie w niej uczestniczyło ok. 500 związkowców. Omówiono sytuację w zakładach pracy, O/ZR i branżach.